Çok muhteşem ve leziz olan bu türkü dinleyince insanı ruhani bir psikolojik etki altına alıyor. Yakub peygamberin oğlu yusuf için yazılan bu türkü Şanlıurfa’dan usta bir kalemin elinden çıkmış. Yazanın eline ve emeğine sağlık bu türküyü dinlemenizi tavsiye ediyorum teşekkürler.

BEN BİR YAKUB İDİM KENDİ HALIMDA

Ben bir Yakub idim kendi halımda yar yar yar
Mevlamın Kelamı vardı dilimde
Kaybettim Yusuf’u Ken’an ilinde yar yar yar

Ağlar Yakub ağlar Yusuf’um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Yusuf’um hocada okumaz oldu yar yar yar
Onun bülbül dili şakımaz oldu
Alnındaki nuru berk urmaz oldu yar yar yar

Yusuf’u götürdüler ölüm kastine yar yar yar
Attılar kuyuya başı üstüne
İhlas ile çıktı suyun üstüne yar yar yar

Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar
Yusuf’u çıkardı kırk arşın kuyudan
Keremkari kıldı Mısır’a sultan yar yar yar

Cem olup geldiler Kenanın kurdu yar yar yar
Biz yemedik deyü içtiler andı
Yakub’un feryadı arşa dayandı yar yar yar

Yöre : Şanlıurfa
Kaynak Kişi : Ahmet UZUNGÖL
Derleyen : Mehmet ÖZBEK – 1967

Yakub : Yakub Peygamber
Kelam : Söz
Yusuf : Yusuf Peygamber , Yakub Peygamberin Oğlu
Kenan İli : Yakub Peygamberin ili (Filistin)
Berk : Şimşek
Kasd : Niyet, Amaç
İhlas : Kurtuluş, Samimiyet
Bezirgan : Tüccar
Kuy : Kuyu
Keremkari : Cömertçe, Eli Açık Biçimde