20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Dünyanın tüm çocukları; yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklara sahiptir. Bu hakların yanında çocukların korunma hakları mevcuttur. Çocuklar fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma haklarına sahiptir. Belirtilen hakları kapsayan hakların tamamı evrensel olarak Çocuk hakları olarak adlandırılır.
Çocuk hakları kavramının evrenselliği ve önemi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki çocuk hakları ihlallerinin yaygın olmasından kaynaklanır. Esasen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin gereklerinin tamamen yerine getirildiği koşullarda bu ihlaller söz konusu olmaz. Ancak tüm çalışmalara rağmen insan hakları ihlalleri devam etmekte, çocuk ve kadın haklarının kullanılmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası Af Örgütü verileri de bunu kanıtlar niteliktedir. Günümüzde özellikle az gelişmiş ülkelerde emek sömürüsü, pornografi, uyuşturucu, kumar gibi devasa sorunlar devam etmektedir. Bu olumsuz etkenlerden ne yazık ki en çok çocuklar etkilenmektedir.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuklar, erişkinlere göre farklı duygusal ve fizyolojik özelliklere sahiptir. Fiziksel, bilişsel ve duyusal gelişimleri devam ettiği için yaşamsal ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanması önem arz etmektedir. Bu durum aynı zamanda hem toplumsal hem de bir insanlık meselesidir.
Yukarıda belirtilen farklılıklar nedeniyle çocukların haklarının, yetişkinlere göre farklı bir çerçevede alınması gerekmiştir. Çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. 20 Kasım 1989’da kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanan bu sözleşme çocuk hakları için hukuki dayanaktır.
Çocuk Hakları, Birleşmiş Milletler’in kuruluşundan beri devamlı gündemde tutulmuştur. 20 Kasım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü (Universal Children’s Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.
Türkiye’de çocukların korunmasına yönelik ilk çalışma 1924 yılında yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929’da kutlanmaya başlanmıştır. Yine farklı ülkelerde çocuk hakları ile ilgili ulusal düzenlemeler mevcuttur.

Temel Çocuk Hakları Nelerdir?

Sağlıklı yaşam hakkı  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 24. Maddesine göre; her çocuk ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanma; gerekli tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. İşkence, ihhmal, istismar ve terkedilmeye maruz kalan çocukların iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırmasından devletler sorumludur.
Eğştim hakkı: Düünyadaki tüm çocukların, doğuşatn başlayarak evde ve okulda alması gereken eğitim kriterleri bilimsel olarak belirlenmiştir. Okul öncesi eğitimden başlayarak, her kademede eğitimin çocuklara sağlanması gereklidir.
Diğer temel çocuk hakları: Her çocuk, temel yaşam hakkının yanında, nüfus kütüğüne kaydolma, isim, vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Buna bağlı olarak, taraf devletlerin, çocuğun kimliği, tabiiyeti, isim ve aile bağları dahil olmak üzere her türlü koruma hakkına saygı gösterme ve bu konularda yasa dışı müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü bulunur.

Çocuk Hakları İhlalleri Nelerdir?

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi 9. madde: Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalıdır. Hiçbir şekilde ticaret konusu olamaz.  Uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmaz.  Sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak; fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanamaz.  demektedir. Bu ifadelerden anlaşılması gereken şey; çocukların savaşa katılması, ağır işlerde çalıştırılmaması gerekliliğidir. Ancak dğnyanın bir çok bölgesinde çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmakatdır. Ayrıca çocukların gece vardiyası ve hafta sonunda madenler, inşaat işleri gibi çok tehlikeli işlerde çalıştırıldıkları bilinmektedir.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, dünyadaki çocuk hakları ihlalerinin önlenmesi, bu hakların kullanılması ile ilgili farkındalığı amaçlar.
Kaynak: https://www.bilgidemeti.com/20-kasim-dunya-cocuk-haklari-gunu.htm

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir