Atatürk’ün Eğitim Politikası

Atatürk’ün Eğitim Politikası, milli temellere sadık kalınarak, bilimsel gelişmelerin takibi ve bilim düşüncesine tam bir sadakat ilkesine dayanır. Atatürk’e göre, eğitim ve öğretim politikası tam anlamıyla millî bir nitelik taşımalıdır. Atatürk; Türk milletine gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkarılmalıdır. Atatürk, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yapılan devrimler aracılığıyla, hatın her alanında Milli özellikleri ön planda tutan bir davranış gösteren liderdir. Milli Eğitimin zorunluluğu üstünde dururken, hem “eski devrin harflerinden”, hem de “milletimizin doğuştan hiçbir ilgisi olmayan yabancı fikirlerden”, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilecek her türlü zararlı etkilerden uzak, milli karakterimize, milli dehamıza uygun bir eğitim düşünmektedir.

Atatürk’ün Eğitim politikasını sadece ve salt milli oluşu ile açıklamak doğru değildir. Atatürk, ulusal ve evrensel kültürün birlikteliğine inanır. Bu açıdan bakıldığında, Milli Eğitim politikaları da dünyadan bağımsız olamaz. Nitekim Atatürk, cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve diğer bilim alanlarını yetişmek üzere batıya göndermiştir. Bununla birlikte, gelecek neslin, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce, Türkiye’nin bağımsızlığına bağlı olmasını öngörmektedir. Çocuklarımızın, gençlerimizin kendi benliğine, millet bütünlüğüne sahip çıkma sorumluluğu aşılanmalıdır. Atatürk’ün Eğitim politikası Milli ama bilimsel gelişmelere, teknolojik yenilere açık bir anlayıştır. “Bilim ve teknoloji, uzmanlık nerede varsa, sanat nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.” sözüyle Atatürk; çağdaş bilime ve dünyaya açık bir lider olduğunun göstermiştir. Atatürk’ün Türk milliyetçiliği anlayışı gibi, eğitimdeki “millî”lik anlayışı da birleştirici, toplayıcı, bütünleştiricidir. Atatürk asla ayrımcılığı ve bölücülüğü kabul etmez.

Milli eğitim, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasada belirlenmiş temel niteliklerini Atatürk ilkelerini bütünü ile göz önünde tutmalı, bunları kökleştirmelidir.

Atatürk’ün eğitim politikası üzerine araştırma yapan bilim adamları onun günümüz gelişmiş ülkelerinin uyguladığı eğitimi işaret ettiğini görmüşlerdir. Atatürk’ün eğitim politikası üzerine araştırma yazısı hazırlayan herkesin ortak görüşü, Atatürk’ün eğitim politikasının net olarak; Eşitlikçi, bütün bireylerini yaralandığı, karma yani erkek ve kız öğrencilerin birlikte okuduğu bir modele dayandığını görür.

Kaynak: bilgidemeti.com/ataturkun-egitim-politikasi/

13 Yorum

 1. Asi
  • Emel
 2. dirctioner
 3. Nazlı Can
 4. yusufcan ercan
 5. can
  • mehmet can
  • Fatma
 6. mehmet can
 7. halil
 8. kadir
 9. kadir

Yorum Yazın