Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk’ün müziğe verdiği önem, onun;  “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”  sözünde vurgulanır. Sanatın en yaygın türlerinden olan müzik, ülkelerin kültürel tanıtımı açısından önemlidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk;  resim, heykel, müzik ve edebiyatla çok yakından ilgilenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sanatsal faaliyetlere büyük önem verilmiştir.
Atatürk’ ün sanatla, sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunu gösterir. Tiyatro, bale, edebiyat, heykeltıraşlık, mimarî, resim, müzikle ilgili düşüncelerini; TBMM’nde ki konuşmalarında, Çankaya Köşkünde sanatçılarla yaptığı sohbet ve tartışmalarda belirtmiştir. 
“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” diyen Atatürk, sanatın Türk milletinin yeniden yapılanma sürecinde milli kültürünün oluşmasında sanatın büyük önemini vurgulamıştır.

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk, resim, heykel, şiir ve edebiyat gibi müzikle de yakından ilgilenmiştir. Okunan şarkılara eşlik etmiş, zeybek oynamıştır. Bazı Rumeli türküleri onun sesinden notalara dökülmüş ve müzik repertuarımızda yer almıştır. Askeri ataşe olarak görev yaptığı sırada Sofya’da çok sesli müziğe ilgi duymuştur.  Bu dönemde klasik müzik konserleri ve operalara giderek müzik türlerini tanıma fırsatı bulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra da bu müzik türlerinin sevilmesi ve kültürümüzde yer alması için çalışmıştır.

Atatürk’e göre müzik, insanlığın ortak dilidir:
‘’Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten var olamaz. Müzik hayatın neşesi , ruhu , sevinci ve her şeyidir. Yalnız , müziğin türü üzerinde düşünmeye değer.’’

Atatürk bir yandan dünya müzik türlerini milletine sevdirmeye çalışmış ancak Türk Musikisinin yeri  onun için her farklıydı.Günlük hayatında mutlaka Türk musikine de yer vermiş ve türküleri mutlaka her gün dinlemiştir. ‘’Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir.’’ Diyerek Türk musikisine verdiği önemi ifade etmiştir.
Atatürk’e göre türküler, hayatın bir yansımasıdır. Müzik, neşe ve hüzün ile hayatı bir bütün olarak içermektedir. Bu nedenle de müziğin hayatın ta kendisi olduğunu söylemiştir.
Safiye Ayla, Selahattin Pınar, Müzeyyen Senar, Saadettin Kaynak, Hamiyet, Afitap, Münir Nurettin Selçuk, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Mustafa Kemal Atatürk’ün özellikle dinlediği kişilerdir.
Atatürk için Rumeli türkülerinin ayrı bir yeri vardı. Dinlerken derin bir hüzne kapılır, sıla duygusu ile eskiye özlem duyar gözleri dolardı. Dinlemekten zevk aldığı şarkılarda ve türkülerde yeri geldiğinde sanatçıya eşlik ederdi. Atatürk tam bir musiki ve sanat aşığıydı. Her tarz müzik dinlerdi fakat ;’’Aman Beyim,Çeşmesinin Üstüne,Gözlerim Arıyor Seni Her Yerde,Ayrılamam Ölsem Bile,Tam Üç Sene,Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar,Bahçenizde Sümbül Olsam Sevdiğiniz Bir Gül Olsam,Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül,Çiçekten Nağmeden Bir Deste Bağlar,Aşkınla Yanan Gönlüme,Bir Yer Ki Sabah Olmayacaktır,Delisin Deli Gönlüm,Yanık Ömer,Sabah Yıllardan Beri,Sarı Zeybek’’ en çok dinlediği şarkılar arasındaydı.

  • Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. (14 Ekim 1925 İzmir Kız Öğretmen Okulu)
  • Millet, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.

Kaynak:
https://www.bilgidemeti.com/ataturkun-sanata-verdigi-onem/

Bir Yanıt

  1. Esin

Yorum Yazın