Atatürk’ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine büyük önem verirdi. BU önem sadece sözlerle değil, uygulamalarla, karşılaştığı öğretmenlere göstermiş olduğu sevgi ve saygıyla da kendini belli etmiştir. Atatürk topluma, öğretmenlere verdiği değeri göstermek için  her çabayı göstermiştir. Bundan dolayıdır ki cumhuriyetin ilk öğretmenlerinin, vatan kalkınması ve vatan çocuklarının yetişmesi için gayreti olağanüstüdür. Bu yazımızın konusu:  Atatürk’ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri
Atatürk'ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri-3

  • Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.”
  • Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
  • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
  • Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.
  • Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
  • Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
  • Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.
  • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
  • Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.Atatürk'ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri RESİMLİ-2

Atatürk’ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri yukarıdakilerle sınırlı değil elbette. Atatürk’ün eğitime verdiği önemin büyüklüğünü anlamak için onun dönemide eğitimde yapılan yenilikleri incelemek gerekli. Ülkemizde cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren yapılan eğitim hamleleri, okullaşma ve öğretmen yetiştirme çabaları başarılarla doludur.
Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin temellerinin sağlam atılması, ülkemizin bilim, sanat ve teknolojide çağdaş ülkeler düzeyinden kopmaması için öğretmenlere çok büyük görevler düşütüğüne inanmıştır. Bu bakış açısından kaynaklanan bir yöntem belirlenmiş ve Milli Eğitim politikaları buna uygun olarak geliştirilmiştir.
Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/ataturkun-ogretmenlerle-ilgili-sozleri.htm

Yorum Yazın