Atatürk’ün Resim Ve Heykel Sanatına Verdiği Önem

Atatürk, Türk halkının güzel sanatların önemli kollarından resim ve heykeltıraşlıkta da ilerlemesi için birtakım faaliyetler yürütmüştür. Atatürk’ün resim ve heykel sanatına verdiği önem, onun sanata bakış açsından kaynaklanır. Ona göre: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”  Sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”
Atatürk, Cumhuriyet Döneminde tüm Türk ressamların cumhuriyet ve devrimlerini resmetmelerini sağlamıştır. Sonuçta, millî birliğin sanat alanına yansıması hedefinde önemli başarı elde edilmiştir. Tüm Türkiye’de heykel ve anıt dikilmesi onun getirdiği yeniliklerden biridir. Atatürk’ün çalışmaları sonucu, Türkiye’de resim ve heykel sanatları önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir.  Atatürk, Türk milletinin sanatsal geçmişine sahip çıkılmasını istemiştir. 1937 yılında Resim ve Heykel Müzesi’ni açarak, cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemin sanatsal ürünlerini aynı çatı altında bir araya getirmiştir.
Gazi Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nden kalan Sanayi-i Nefise’yi imar ettirerek Güzel Sanatlar Akademisi haline getirmiştir. Burada yetişen bir çok sanatçı, Avrupa’nın sanat merkezlerine gönderilmiştir. Resim, heykel ve mimarlık bölümlerinden çok sayıda öğrenci Almanya, Avusturya ve Fransa’ya gönderilmiştir. Yurdun dört bir yanına giderek çeşitli yeni eserler üreten sanatçıların eserleri Ankara’da ‘İnkılap Sergisi’’ adı altında sergilenmiştir. ‘’Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri’’ konulu sergi Atatürk’ün katılımı ile açılmıştır.

Atatürk’ün Resim ve Heykel Sanatına Verdiği Önem:

 • Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.
 • Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.
 • Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir.
 • Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
 • Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir
 • Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir.
 • Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.
 • Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.
 • Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
 • Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.
 • Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.
 • Sanat güzelliğin ifadesidir…
 • Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.
 • Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Kaynak:https://www.bilgidemeti.com/ataturkun-resim-ve-heykel-sanatina-verdigi-onem/

Yorum Yazın