Az Çalışmayla Çok Başarılı Olmak

Ders başarısı hem öğrenci hem de öğrenci velileri tarafından önem verilen bir olgu. 2012 -2013 ders yılı başında olduğumuz şu dönemde , öğrencilerin ders başarısı konusunda kararlı olduklarını söylemek mümkün.  Bununla birlikte bazı öğrencilerin zaman içerisinde kararlılıklarını yitirdikleri, ilerleyen dönemlerde ders başarısı konusunda düş kırıklıkları yaşadıkları ve karamsarlığa kapıldıkları görülmektedir. Büyük bir istekle başlanılan ders yılının ilerleyen dönemlerinde yorgunluk, isteksizlik ve kaygı durumu gibi duygular yaşanıyor. Hem öğrenci hem de aile daha çok ders çalışarak daha çok başarı elde edileceği fikrine kapılarak bütün eforlarını koşunun ilk metrelerinde harcıyorlar.  Öncelikle çok çalışmanın tek başına yeterli olmadığı, bir disiplin ve rehber öncülüğünde çalışmak gerektiğini unutmamak gerekli.
Her öğrenci farklı alanlarda başarılı olabilir ya da her öğrenci farklı alanlarda zorlanır. Bazı derslerden başarılı olup diğerlerinde olamayan öğrenciler bulunmaktadır.  Bazı öğrenciler, öğretmenini sevdikleri derslere daha çok çalışırken bazı öğrenciler de ilgili oldukları derslere daha çok çalışmayı tercih ediyor.
Ders ilgi ve ders sevgisi dışında öğrencilerin yetenekleri de farklıdır. Farklı hızlarda algılamalara sahiptirler. Bazı öğrenciler ise az bir çalışmayla da başarılı olabiliyor. Bunu gören diğer öğrenciler ise kendilerinin niçin daha çok çalışmak zorunda kaldıklarını anlayamıyorlar. Gerçek şu ki daha işin başında bilinçli çalışma yaparak daha sonra daha az çalışılarak başarı yakalamak mümkün. Yani az çalışma ile çok iş.
Ders Başarısında en önemli etken ‘öğrenmeyi öğrenmek’ tir. Öğrenmeyi öğrenmek için de  öğrencinin farklı konulara ilgi göstermesi, ilgi duyması, merak etmesi,  öğrendikleri üzerinde düşünmesi ve anlama isteği ile mümkündür. Öğrenci istediği konuda eksikliğini fark etmeli,  eksik bilgilerini tamamlaması  kısacası derse motive olmalıdır.

Ders Başarısı için  motivasyon

Motivasyon sadece ders başarısı için değil hayattaki tüm alanlarda başarı elde etmek için şarttır. Öğrenci uyku, beslenme gibi temel alışkanlıkları yeterince kazanmış olmalıdır.  Fiziksel şartların sağlanmış olması, aile içi problemlerin ciddi azaltılması, sağlığın yerinde olması da iyi bir motivasyonun temel şartlarındandır. Öğrencinin öğrenmeyi sevmesi ve merakı, öğrendiği şeylerin aklında kalması açısından önemlidir.  Daha önce öğrenilen bilgilerin, dersten önce gözden geçirilmesi ve varsa eksiklerin tamamlaması, öğrenmeye hazır olmak için önemlidir.  Derste işlenen konulara ilgili, öğrenmeye meraklı öğrenci, başarıyı olumsuz olarak etkileyen faktörlerden daha az etkileniyor.
Öğrenmeyi öğrenmek amaç sahibi olmayı kolaylaştırırken öğrencinin bir amacının olması da öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.  Öğrenmenin kendinden zevk alan çocuk, hedef sahibi olmazsa dikkatinin farklı alanlara dağılmasıyla başarı düşebiliyor. Ulaşabileceği bir hedefe sahip olması için öğrenci, kapasitesinin ve yeteneklerinin fakında olmalıdır. Öğrenciler, nasihat ve eksikliklerinin söylenmesi kadar hatta daha çok anne-baba ve öğretmenleri tarafından bireysel özelliklerinin keşfedilmesi ve bu özelliklerini nasıl değerlendireceklerine dair güzel örnek görmeleriyle hedef sahibi olabiliyorlar. Öğrenci, duygu ve düşüncelerini, sıkıntılarını ifade etme fırsatı bulduğunda ise kendisini daha iyi tanır ve tanıtır.
Öğrencinin kendine bir hedef belirlemesi önemlidir.  Bazen önemli bir hayat olayı, hatta yaşanılan bir travma bir yakının hastalığı, kaybı hedefe kapı aralıyor. Bazen de güzel bir örnek, bir yeteneğin keşfedilmesi, bir büyük tarafından bir alanda görülen takdir ve destek, ulaşılmak istenen hedefi oluşturarak kişinin öğrenmeyi öğrenmesini kolaylaştırıyor. Azmetmek ve çalışmakla birçok zorluğun üstesinden gelebildiğini iyi kavramış olan öğrencinin, yaşadığı zorluklara rağmen gayesine ulaşan kişilerle de ilgili güzel örnekler görme fırsatı olduğunda zaman zaman hissetmesi doğal olan yılgınlığı azalmakta, çalışma isteği ise artmaktadır. Hedefe giden yolda ödevleri zamanında yapmak, yeni konuları tekrarlamak, çok sayıda benzer soruları cevaplamak, sınav tarihlerinden önce zamanında çalışmak gibi süreçleri ihmal etmeden isteyerek öğrenmek ise başarıyı getirmektedir.

Yorum Yazın