Celal Uzel

Celal Uzel(1901-1965)
İlk resim çalışmalarına Üsküdarlı Cevat ile başlayan sanatçı, İstanbul Öğretmen Okulu’nda Şevket Dağ’ın öğrencisi olur. Erzurum, Edirne ve İzmir’de resim öğretmenliği yapar. 1941 yılında yurt gezileri kapsamında Niğde’de çalışır. İzmir Eğitim Enstitüsü’nde 1961 yılında emekli olana kadar görev yapar29. Sanatçı resim sanatının geleneksel temalarına dayanan bir gelişim çizgisi izlemenin yanı sıra, 1914 kuşağı empresyonizminin ışık ve biçim anlayışından etkilenmiş; ışığın, biçimleri yalayarak geçtiği; yumuşak fırça darbelerinin birbiriyle kaynaştığı bir üslup benimsemiştir. Geleneksel izlenimcilik anlayışını sürdüren sanatçı; doğayı özellikle de İstanbul manzaralarını içten, duyarlı, hassas bir yaklaşımla yansıtırken Üsküdarlı Cevat tesirindedir. Şevket Dağ’ın etkisiyle ‘iç mekan’ temasını benimserken daha kontrollü bir düzen anlayışı, net biçimleme özelliği yansıtır. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Şehzadeler Odası gibi iç mekan konulu eserlerinde mimari kurgunun yapısallığını öne çıkaran perspektif oyunlarıyla, dış mekandan içeri süzülen ışık huzmeleriyle, süsleme öğelerindeki ayrıntılı tavrıyla bu geleneğin duyarlı bir uygulayıcısı olduğunu ortaya koyar. Yoğun renk ve ışık etkisi taşıyan peyzajlarında coşkulu ve dinamik bir hava sezilirken tüm eserlerinde fark edilen belirleyici tema ‘psikolojik boyuttur’.
Halil Akdeniz, T.C.Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu, C. 1, Ankara 2004, s. 123 Nurullah Berk – Adnan Turani, Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, C. 2, İstanbul 1981, s. 89.
Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN