Çevre Koruma Haftası ile İlgili Kompozisyon

Canlıların yaşam olanaklarını sağlayan ve canlı, cansız varlıklararın oluşturduğu ortama çevre denir. Çevre kavramı canlı ve cansız varlıklarla birlikte açıklanır. İnsanlar, her türlü hayvan, bitki, taşlar, toprak, cansız kuru bitkiler çevrenin birer unsurlarıdır. Canlıların yaşam ortamları ister ova, ister tepelik, ister bozkır olsun bir çevre oluşur ve bu çevreyle ayrılmaz bir bağ oluşur. Çeveryi oluşturan canlı ve cansız varlıklardaki değişimler, diğerlerini etkiler. Canlı varlıklar kendi yaşamsal gereksinimlerini karşılayacak çevrelerde bulunurlar. Biz buna sağlıklı çevre arayışı diyebiliriz. Her canlının uygun ve temiz bir çevrede yaşama hakkı olmalıdır. Yaşamın devamı için beslenme ve barınma ortamlarının sağlıklı olması gerekir. Bilinçle hareket edebilen bir canlı olarak insanın, çevre koruma duyarlılığna sahip olması beklenir. İşte bu nedenle, başta okullar olmak üzere tüm kurumlarda Çevre Koruma Haftası etkinlikleri düzenlenir. Çevre Koruma Haftası ile ilgili kompozisyon yazma ve resim, afiş, kısa film yarışmaları düzenlenir.

Doğal çevrenin korunması sadece odamızın, evimizin ya da sokağımızın temiz tutulması ile olmaz. Çevre dedğimiz ortam yaşadığımız bu ortamı çevreleyen her şeydir. Canlıların yaşamak için gereksinim duyduğu hava, su ve besin kaynaklarının kirletilmemiş olması gerekir. Hava ve su kirliliği doğrudan zararları yanında bitki ve hayvanlar üzerinden de tehlike potansiyeli taşımaktadır. Örneğin zehirli fabrika atıkları ile sulanan tarım alanlarından yetişen sebze ve meyveler insanlar için büyük sağlık sorunu oluşturmaktadır. Aynı şekilde bu zehirli kimyasal maddeler, ağaçların ve bitkilerin kurumasına, irili ufaklı bir çok hayvanın ölümüne neden olabilmektedir.

Çevre sağlığı ve temizliği sadece tek tek bireylerin değil devletlerin de sorumluluğudur. Nükleer sızıntılar gibi çok büyük çevre felaketleri bölgesel değil, küresel çevre sorunlarıdır. Bu tehlikelerin olası zincirleme etkileri karşısında tüm yaşamın bitme riski bile vardır. İster küçük çaplı, ister büyük çaplı çevre sorunu olsun, üstesinden gelmenin ilk yolu toplumsal bir çevre bilinci oluşturmaktır. İşte Çevre Koruma Haftası’nın en net amacı da budur. Çevre Koruma Haftası ile ilgili kompozisyon yazmak, kısa film çekmek, afiş hazırlamak etkinliklerinin içi ancak bu şekilde doldurulur.

Kaynak: bilgidemeti.com/cevre-koruma-haftasi-ile-ilgili-kompozisyon

 

Yorum Yazın