Çocuklarda Çarpıntı

Uzmanlar, çocuklarda çarpıntı probleminin sıklıkla görüldüğünü ve çarpıntının tehlikeli olduğunu belirtiyorlar. Çocuklarda çarpıntı kalpte üfürüm duyma, göğüs ağrısı, büyüme gelişme geriliği, çabuk yorulma, aşırı halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkmakta. Nabız sayısının dakikada 150’yi geçmesi durumunda tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanlarına göre; çocuklarda herhangi bir hareketlilik yokken, nabız sayısının dakikada 150’yi geçmesi halinde ailelerin tedbir alması gerekli. Yüksek ateşin de çarpıntı yapabileceği uyarısında bulunan uzmanların, çocuklar için önerileri şöyle: “Çarpıntı durumunda çocuğun derin nefes alması çok önemlidir. Çocuğu öksürmeye, hatta kusturmaya çalışmak lazım. Soğuk ve buzlu su ile yüzünü yıkamalı, daha küçük çocuklarda ise havluya buz sararak yüze masaj yapmak gerekir.” Tüm bunları yapıldıktan sonra çarpıntının geçmemesi durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekli..

Çocuklarda Kalp Hastalığına İşaret Eden 10 Belirti

Hızlı ve zorlu soluk alıp verme

Zatürre veya ateş gibi bir rahatsızlar olmadan yaşa göre hızlı soluk alıp verme, burun kanadı solunumu, yardımcı solunum kaslarının kullanılmasına bağlı kaburga aralarının içe doğru yer değiştirmesi çocuklarda kalp hastalığının önemli göstergesidir.

  • Dakika solunum sayısı;
  • Yenidoğan döneminde 60
  • Süt çocukluğunda 40
  • Büyük çocukta 30
  • Gençlerde 20’nin üzerindeyse ve beraberinde ateş, akciğer hastalıkları yoksa çocuk doktoru aracılığıyla çocuk kardiyolojisi doktoruna başvurmak gerekebilir.

Morarma (Siyanoz)

Çocuklar heyecanlandığında, soğukta veya banyo sırasında özellikle ağız çevresi, parmak uçlarında morarma olabilmektedir. Ancak morarma dilde, ağız mukozasında, devamlıysa ve egzersizle artıyorsa kalp hastalığı bakamından önemlidir.

Çarpıntı

Kalp atımının çocuk tarafından fazlaca hissedilmesi ve rahatsızlık vermesidir. Çarpıntı, ritm bozukluğu belirtisi olabileceği gibi kansızlık, tiroit hormon düzensizliği, kalp hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarında da görülmektedir. Devamlı çarpıntı hissinde mutlaka çocuk kardiyologu tarafından değerlendirilmelidir.

Kalp atımının aşırı hızlı, aşırı yavaş veya düzensiz olması

Çocuklarda göğüs duvarı ince olduğundan kalp atımları ebeveynlerce hissedilebilmektedir. Yaş küçüldükçe kalp daha hızlı atar. Özellikle uykuda kalbin hızlı atması kalp hastalığı veya ritm bozukluğunu gösterebilmektedir. Aynı zamanda yenidoğan döneminde dakikada 80, diğer yaş gruplarında dakikada 60 altındaki kalp atımı, atımların düzensiz olması mutlaka değerlendirilmelidir.

Kalpte üfürüm duyması

Çocukluk yaş grubunun herhangi bir döneminde her 2 çocuktan birinde kalpte üfürüm duyulabilmektedir. Ebeveynlerin bu üfürüm sesini duymaları mümkün olmayabilmektedir. Rutin kontroller sırasında kalpte normalden farklı bir ses duyulması çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Yapılan ekokardiyografiye göre kalpte ya da ilişkili damarlardaki morfolojik bozukluklar olabileceği gibi, üfürümün hiçbir sebebi de olmayabilmektedir. Bu üfürümlere masum üfürümler denir.

Göğüs ağrısı

Çocuğun göğüs sol kısmında ağrı-sıkışıklık hissi bazen kalple ilgili ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Kalp damarlarındaki iskemi, kalbin çevresinde sıvı birikmesi, kapak problemleri göğüs ağrısı yapabildiği gibi, kaburgalar, göğüs duvarı ile ilgili basit hastalıklar da aynı yakınmaya yol açabilmektedir.

Uzamış ateş

Beş günden fazla süren ve antibiyotiklere cevap vermeyen ateş, ülkemizde de sık görülen Kawasaki hastalığı ile ilgili olabilmektedir. Hastalığın teşhisi çok önemlidir. Çünkü kalbi besleyen koroner damarlarda hasar yaparak, bütün yaşamı etkileyebilir.

Büyüme gelişme geriliği, çabuk yorulma, aşırı halsizlik

Kalp yetersizliği olan çocuklar soluk, halsiz ve arkadaşlarına göre daha çabuk yorulmaktadır. Enerji ihtiyaçlarını kalp yetersizliği ile savaşarak tükettiklerinden özellikle kilo alımı geri kalmaktadır.

Eklem ağrısı ve şişliği

Kalp kapaklarını tutarak, hasar veren akut romatizmalı ateş ilk olarak eklem ağrısı ve şişliğiyle kendini gösterebilmektedir. Kalp kapakları, kası, dış zarını etkileyen akut romatizmalı ateş, tüm yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır.

Göğüs grafisinde kalbin büyük olması, kalbin ve ana damarların biçimlenmesinde ve yerleşimindeki anormallikler

Bu belirtileri anne babaların bilmelerine imkan yoktur. Ancak çocukların rutin kontrollerini aksatmamak birçok kalp hastalığını daha başlangıç aşamasında ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından tespit edilen göğüs grafisi bozukluklarının mutlaka ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kaynak

https:/…azegitim.com/cocuklarda-carpinti