Cumhuriyet Bayramı Öğretmen Konuşma Metni

Her 29 Ekim, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü. Coşku ve sevinçle kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı  töreni için hazırlanmış örnek konuşma metni

Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler,
Yarınlarımızın mimarı, yüce insan Atatürk’ün cumhuriyet tacını başımıza takışının 98. yılını büyük bir coşku içinde kutluyoruz. Atamızın Türk ulusuna armağanı olan bu en büyük bayram hepimize kutlu olsun.
Sevgili öğrenciler, Türk ulusu bugün gelişmiş, uygarlaşmış ülkelerin benimsediği bu sisteme, Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak kavuşmuştur. Düşünün: 1. Dünya Savaşı’nda yenik düşmüşüz, her şeyimiz düşman elinde. Bir Mustafa Kemal çıkıyor ortaya; “Bir tek karar vardır” diyor. O da ulusun egemenliğine dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti yaratmaktır. Diretiyor sonuna dek bu kararında. Savaşlardan yorulmuş, yoksul düşmüş halkın başına geçiyor. Özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik heyecanı ile güç aşılıyor, güven veriyor. Yitirilmiş topraklardan bir Türk yurdu, çağdaş Türk ulusu yaratıyor. Kendini yurduna, ulusuna adayan Atatürk; bilime inanan, olayları iyi yorumlayan, çağdaş bir toplum yaratmak için inkılâplar yapıyor.
Sevgili Öğrenciler,
Cumhuriyet özgürlük, demokrasi demektir. İnsan onuruna yaraşır bir yönetim biçimidir. Kaynağını milletimizin gücünden alır. Atatürk, Türk milletine cumhuriyeti uygun görmüştür. Çünkü, cumhuriyet yönetimi, Türk ulusuna en çok yaraşan, onu çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak en güzel yönetim şeklidir.
Çiçek dalında özgürce büyür, serpilir gelişir. Bir milletin geleceği olan gençlikte bağımsız bir cumhuriyet yönetiminde mutlu olur. Ancak böyle bir yönetimde yarınlarımız daha aydın, gençlerimiz çağdaş bilgilerle donananacaktır.
Cumhuriyet, Atatürk’ün başımıza taktığı inkılâp çiçeklerinden örülmüş bir taçtır. Bu tacı Atatürkçü düşüncelerle yetişmiş Türk gençliği gelecek kuşaklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, mutlu yarınlar için özgürlük bahçesinden geçiniz. Demokrasi ile büyüsün sevgi çiçekleri…
Bu en büyük bayram hepimize kutlu olsun.
Saygılarımla.

Kaynak Link:

https://www.bilgidemeti.com/cumhuriyet-bayrami-ogretmen-konusma-metni

Yorum Yazın