Demokrasi ve Demokrasinin Türk Toplumu İçin Önemi

Herkesin yasalar önünde eşit haklara sahip olması kısaca demokrasi olarak adlandırılmaktadır. Eşit yurttaşlık ilişkileri temeline sahip demokrasi ve demokrasinin Türk toplumu için önemi büyüktür. Türklerde ilk dönemlerden beri aileden başlayarak karar alma, kararlara ortak olma geleneği hakimdir. Demokrasi ve Cumhuriyet kavramları birbiriyle karşılaştırılır ancak cumhuriyet bir yönetim şekli, yani rejimdir. Demokrasi ise cumhuriyetin uygulanış şekillerinden biridir. Halkın seçimler yoluyla yöneticilerini seçtiği sistemin farklı ülkelerde farklı uygulanış biçimleri vardır. Örneğin demokratik cumhuriyette, meclis üyeleri ve ülkenin başkanı belli aralıklarla, örneğin 4 yılda bir halkın oylarıyla seçilmektedir. Dünyada demokratik cumhuriyet yanında, dini cumhuriyet ve sosyalist cumhuriyet gibi kavramlarla adlandırılan yönetimler vardır.
Demokrasinin gelişimi ve tarihi süreci farklı demokrasi modellerinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.
Beş grup altında toplanan modeller Klasik Demokrasi, Koruyucu demokrasi, Kalkınmacı demokrasi, Liberal demokrasi
ve Sosyal demokrasidir. Farklı modelleri olmasına karşın demokrasinin; milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik ve siyasi partilerden oluşan temel ilkeleri vardır. Kısaca özetlemek gerekirse demokrasi ülke vatandaşlarının eşit haklara sahip olması, bu hakları kullanması ve hakları kullanırken başka bireylerin haklarını kısıtlamamasıdır.
Ülkemizde demokrasi kavramı kitlelerce daha çok benimsenmektedir. Demokratik hak ve taleplerin gelişmesi için sendikalar, odalar, dernekler gibi sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri önemlidir. Aynı şekilde demokrasinin olmazsa olmaz bileşenlerinden siyasi partiler, halkın kendini temsil etmesi noktasında belirleyici rol üstlenir. Demokraside kamuoyu ve basın yayın kuruluşlarının da önemi büyüktür.  Kültür sanat etkinlikleri, edebi ve sanatsal eserler, demokratik çabalar olarak dikkat çekmektedir.
Yakın zamanda yaşadığımız ve terör örgütünün demokrasi ve cumhuriyetimize karşı hain darbe girişimine karşı Türk toplumunun kararlı duruşu ile çökertilmiştir. Demokrasi ve demokrasinin Türk toplumu için önemi bu olayda bir kez daha açığa çıkmıştır. Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Demokrasinin Korunmasında Bize Düşen Görevler

Yönetimin tek kişide veya  zümrede olduğu bakıcı rejimler tarih sahnesinden birer birer silinmektedir. Yurttaşlarının yönetimde söz sahibi olduğu ülkelerin tümü bu uğurda büyük bedeller ödemiştir.  Uzun mücadeleler sonucunda elde edilen demokrasiyi, birey olarak korumamız  gerekir. Demokrasiyi korumak için demokratik haklarımızı bilmeli, iyi yurttaş olmalı, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olmalıyız. Demokrasinin gelişmesi için iyi eğitim görmeli, çevremizdekilerin aydınlanması için kişisel çabalar göstermeliyiz.
Kaynak: bilgidemeti.com/demokrasi-ve-demokrasinin-turk-toplumu-icin-onemi

Yorum Yazın