Depremde Evi Yıkılan Vatandaşlar, Haklarını Nasıl Kullanacak?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.8 şiddetindeki deprem ne yazık ki büyük can kayıplarına neden oldu. Depremin yüzeyde ve şiddetli oluşu yanında binaların çürüklüğü bunda büyük rol oynadı. 7 gün milli yas ilan edilen ülkemizde bütün millet depremzedeler için seferber oldu. Yaraların sarılmaya başlanmasından itibaren de hayatın devam etmesi gerçeği, geride kalanların ihtiyaçlarının karşılanması zorunlu hale gelecek.  Bu yazımızda Depremde Evi Yıkılan Vatandaşın Hakları Nasıl Olacak? sorusunun kısaca yanıtını vereceğiz.

Afetlerle ilgili mevzuatımız bu konuda oldukça net. Ayrıca başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını belirtelim. Bu acı depremde evi yıkılan kardeşlerimizin hakları elbette ki korunuyor. Ev sahipleri yanında, deprem sırasında oturduğu ev yıkılan kiracı ya da misafir vatandaşların durumları nasıl olacak kısaca açıklayalım.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. Maddesi: ‘Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir’ demektedir.
‘Hak sahibi’ sayılmanın şartları ise Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik’te detaylı açıklanmıştır. Örneğin, kiracı ve misafir konumunda olan kişiler hak sahibi sayılamazlar. (Md.15)

Yukarıda açıklandığı üzere Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’u gereklerine uygun koşulları taşıyan vatandaşların başvurularını E-Devlet sistemi üzerinde yapmaları gerekli.

Aynı yönetmelik uyarınca afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler “Hak sahibi” sayılır ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir (Md. 4/1-a).

Depremde evi yıkılan vatandaşlar, haklarını kullanmak için; Hak sahipliği başvurusunu, e-Devlet üzerinden yapacaklardır. E-Devlet uygulaması, AFAD’ın bina/inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşları yönlendirmektedir. “Hak sahipliği” ya da hasar tespiti konusundaki itirazlara ilişkin olarak da idari yargı yoluna başvurulabilir.

Yorum Yazın