Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan, “Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Kılavuzu” resmi ve özel okullardaki kantin ve yemekhane, kooperatif,
kafeterya, büfe ve çay ocaklarının denetlenmesi ile ilgili kriterleri içermekte. Yayımlanan kılavuza göre, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sistemli bir denetim uygulanacak. Ayrıca ilgili kurumların işbirliğiyle daha önce yayımlanan “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu Genelge ile öğrenci, kursiyer ve çalışanlar için sağlıklı beslenme ortamlarının oluşturulması amaçlanıyor.
Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi uygulamasının hedefi, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesi. Bununla birlikte bakanlığın kılavuzunda belirttiği hedefe göre doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda zehirlenmeleri ve bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların (obezite, diyabet, kalp damar hastalıları vb.) önlenmesi gibi kazanımlar öne çıkıyor.

Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi Uygulaması Nasıl Olacak?

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bulunan İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği uzmanının koordinasyonuyla, İlçe Sağlık, İlçe Tarım ve İlçe MEM Okul sağlığı ekibinden birer kişiden oluşan bir denetim ekibi kurulacak.
2. İlçeler bünyesindeki tüm resmi ve özel okullardaki kantin, yemekhane, kooperatif, kafeterya, çay ocağı ve büfeler tespit edilecek.
3. Bu okulların yılda en az 1 (bir) defa denetimi planlanacak.
4. Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi ile ilgili olarak http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/gidaisletmeleri-denetimi/dosya/40 sayfasında yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimine İlişkin Uygulama Kılavuzu (Denetim Uygulama Kılavuzu)” ve ekinde yer alan formları incelenecek ve gerekleri yapılacaktır.

Kantin-Yemekhane vb Denetimi İçin Okul/Kurumların Yapacakları İşlemler

Okul/kurumlarda gıda işletmelerinin denetimleri, Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimine İlişkin Uygulama Kılavuzu (Denetim Uygulama Kılavuzu)” ve ekinde yer alan formlara uygun olarak Yapılacaktır.  Bunun için okullarda bir komisyon kurulmalıdır.
1) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan okul/kurumlarda gıda işletmelerinin denetimleri için kurulacak komisyon:
Okul/Kurum işveren/işveren vekili (Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı) başkanlığında “Okul/kurum İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu”ndan 2 (iki) üye ve okul aile birliği yönetiminden 1 (bir) velinin katılımı ile oluşturulur.
2) Elliden az çalışanı bulunan okul/kurumlarda gıda işletmelerinin denetimleri için kurulacak komisyon:
Okul/Kurum işveren/işveren vekili (Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı) başkanlığında “Okul/kurum İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi veya Okul/Kurum Risk Değerlendirme Ekibi”nden 2 (iki) üye ve okul aile birliği yönetiminden 1 (bir) velinin katılımı ile oluşturulur.
b) Kurulan komisyon her ay gerçekleştirdikleri denetimleri denetim formu ile okul müdürüne teslim eder.  Bu formlar okul müdürü tarafından arşivlenmelidir.
c) Denetimlerde saptanan uygunsuzluklar, “EK-1 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Okul
Denetim Formu” nda belirtilir.
1) Gıda işletmeleri denetiminde; okul/kurum müdürlüklerince gıda güvenilirliği açısından tespit edilen büyük uygunsuzluklar aynı gün içerisinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş
Sağlığı ve Güvenliği Bürosuna (İlçe İSG Büro)/İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (İl İSGB) ve Strateji Geliştirme Birimine bildirilir. Okul/kurum müdürlüklerince yapılan
bildirimler İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerine aynı gün içerisinde yapılır.
2) Okul/Kurum müdürlüklerince; küçük uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü/ İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosuna (İlçe İSG Büro)/İl İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimlerine (İl İSGB) ve Strateji Geliştirme Birimine 3 (üç) iş günü içinde bildirim yapılır.
ç) Denetim formu 2 nüsha olarak düzenlenmeli, bir nüshası okul müdürlüğüne, bir nüsha da işletmeye teslim edilmelidir.
Kaynak Link: Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi

Yorum Yazın