Ergin İnan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ergin İnan

1943 yılında Malatya’da doğan ressam Ergin İnan, İlk ve orta okulu Malatya’da tamamladı.1963 yılında kayıt yaptırdığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni terk etti. 1964 yılında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim öğrenimine başladı. Kral Schlamminger ve Helmut Hungerberg’in öğrencisi oldu. 1968 yılında Helmut Hungerberg’ in asistanı olarak aynı bölümde göreve başladı. 1975 yılında öğretim görevlisi olarak atandı. 1982 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim Bölümü’ne 1985 yılında profesör olarak atandı.
Çağdaş Türk resminde kendine özgü bir yeri olan ressam Ergin İnan, 1971 den beri özellikle gravür tekniğindeki eserlerinde, soyut insan düşüncesini ve kavramını ele alan bir sanatçıdır. Mevlana’nın Mesnevi’sini okuduktan sonra tasavvufi bir yönelime gitmiş, yeni bir içsel derinlik kazanmıştır.
Varlık, yaşam ve ölümün bütünselliği, vahdet-i vücut gibi konular, eserlerinin temel felsefeleri halini almıştır. Özgün baskı dalından boya resme uzanan yapıtlarında, fantastik gerçekçi bir üslup içinde çok yönlü ve görüntülü varlıkları anatomik, tinsel bağlamda ele alarak evrensel ve kültürel imgelere dönüştürmüştür. 1970’lerde insan figürünü, böcekleri kabuklular, sürüngenler, kelebekler, gözyaşı damlalarıyla birleştirmiş, minyatürleri anımsatan bir kompozisyon düzeni geliştirmiştir.
1976-77 yıllarında sanatçının, eserlerinde; kitapyazı- figür-resim ilşkilerinin ilk adımlarını attığını söyleyebiliriz. “Eski objelerle birbirimizi çekiyoruz. Eski yazıların kaligrafik özellikleri bana resimsel bir haz veriyor. Bu objeleri, insanın yaşamı süresince, kendiliğinden, nefes alır gibi çıkan biçimler olarak görüyorum, onları akıl ve sezgiyle yönlendiriyorum”37 diyen sanatçı, 1980’lerde imge dağarcığına el ve ayak izlerini de katmıştır. Böceklerle ve yazıyla oluşturduğu mektup dizilerini yine 1980’lerin sonunda gerçekleştirmiştir. 1990’lı yıllarda imgeleri, biraz daha sıkışık bir düzen içinde, kısmen çizgisellikten uzaklaşarak canlı renklerle vermeye başlayan Ergin İnan, aynı yaklaşımı, özgün baskı çalışmalarında da göstermiştir.

Kaynaklar:

  • Ergin İnan Kimdir? Hayatı ve Eserleri
  • Hatice Düzağaç, Geleneksel Sanatlarımızın Çağdaş Türk Resmine Etkisi, Marmara Ünv. Sos. Bil.
  • Enst. Yükek Lisans Tezi, İstanbul 1999, s.103.
    Seyfi Başkan, Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları, s. 114.
  • Milli Reasürans Sanat Galerisi, Süleyman Saim 35 Yıllık Bir Öykü Sergi Kataloğu, İstanbul 1995, s. 12. 68 Milli Reasürans Sanat Galerisi, a.g.e., s. 114.  

Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN

Bir Yanıt

  1. Onur Baylak