Evde Özel Eğitim Nedir?

Evde özel eğitim kavramı, evde verilen ücretli özel eğitim gibi algılanmaktadır. Oysa özel eğitim mevzuatımızda yer aldığı şekliyle evde özel eğitim,  klinik bakıma gereksinimi olan bireylere verilen eğitim anlaşılmalıdır. Ayrıca bu eğitimin MEB program ve yönerge esaslarına göre planlı ve sistemli bir şekilde yapılması zorunludur.
Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Corona Virüs nedeniyle örgün grup eğitiminde görülen kısıtlamalar evde özel eğitim imkanlarını da etkilemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitimle bu açık kapatılmaya çalışırken, önemli bir deneyim oluşturmaktadır. Bu dönemde ailenin katkısı öne çıkmaktadır. Öğrenim çağındaki bireyin ilgi, istek ve mental düzeyi dikkate alınarak TV programları takip edilebilir.
Zorunlu öğrenim çağındaki, klinik bakıma gereksinimi olan ya da birden fazla alanda yetersizliği olanlar için destek eğitim planı Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından hazırlanır. Bu bireylerin eğitimleri, öncelikle ailelerinin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenler tarafından kurumlarda ve evlerde sürdürülür.
Herhangi bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere evde eğitim verilmesi esastır.
Evde eğitim hizmetine karar verilmeden önce, bireyin bir eğitim öğretim kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel, soysal ve ekonomik bütün önlemlerin alınıp alınmadığının değerlendirilmesi esastır.
Evde eğitim hizmetleri kurul tarafından planlanır.
Bu hizmetlerin, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülmesi esastır.
Bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması esastır.
Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımlarının sağlanması esastır.
Evde eğitim sürecinin birey, aile ve öğretmenin iş birliğine dayalı olarak planlanması esastır.
Bireylerin gelişim durumları ve yeterliklerinin sürekli değerlendirilmesi ve buna göre eğitim sürecinde değişiklik ve düzenlemeler yapılması esastır.
Özel eğitim Hakkında genel Bilgiler