GEOSANTRİZM

Geosantrizm
Goesantrizm;
Tanrıbilimcileri ve kilise, bu buluşlara karşı çıktı. Çünkü kilise, geosantrik dünya görüşünü, o güne değin, resmi bir ilke olarak tutmuş ve desteklemişti. Semavi ( gökten inen ) dinler, yalnız geosantrik kuramı değil, fakat homosantrik görüşü de benimsemişlerdir. Evrenin merkezinde dünya; dünya merkezinde de insan vardı. Böylece, yeryüzündeki her şey, canlı cansız, bitki ve hayvan, “seçkin” bir varlık olduğuna inanan insan için yaratılmış oluyordu. Kutsal kitaplar böyle yazıyordu. Galile’nin niçin Engizisyon Mahkemesi’ne hesap vermek zorunda kaldığını açıklamak zor değildir. Çünkü onun bulguları, kutsal inançları ve kiliseye olan güveni sarsıyordu. Evrende bir yıldız bile sayılmayan dünyanın güneş etrafında dönmesi, kilisenin öğretisini temelinden yıkıyordu. Burada mantık yönünden bir çelişki çıkıyordu ortaya: Güneş uydusu olan bir dünya, nasıl olurda evrenin merkezinde bulunabilirdi?..

Yorum Yazın