Her İşin Başı Sağlık Atasözünün Açıklaması

Sağlık; insanın fiziksel veya ruhsal yönden herhangi bir hastalığa yakalanmamış olması yanında, ruhsal ve fiziksel olarak bir iyilik taşıma durumudur. Daha açık bir ifadeyle kişinin herhangi bir hastalığı bulunmaz ama ruhsal açıdan iyilik hali taşımaz, mutsuzdur. İşte bu nedenle sağlık eşittir mutluluk diyebiliriz. Kısaca bunu her işin başı sağlık sözüyle ifade ederiz. Sağlık olmayınca yaşamın tadı tuzu kalmaz. Yaptığımız işten keyif almamız mümkün olmaz. Sağlıkla ilgili atasözlerinin çok olmasının nedeni de sözünü ettiğimiz gerçeklerdir. “Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez” ve “Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.” sözleri sadece iki örnektir.
Sağlığımızın önemini iyi anlatan bir atasözü de “Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.” sözüdür. Yaşanarak anlaşılan gerçekler böylesine anlamlı sözlerle ifade edilmeye insanlık var olduğu sürece devam edecektir.
“Sağlık olmayınca dünya kadar malın olsa ne işe yarar” Bu sözü hemen her gün büyüklerimizden duyarız. Zaten para mı sağlık mı diye sorsalar, hepimizin vereceği ortak cevağ hazırdır. Herşeyi parasal yararlılık üzerine düşünürseniz geleceğinizi yok edersiniz. Oysa her işin başı sağlık sözü her şeyi açıklar.
İnsan sağlığı, hem maddi hem de manevi özellikler taşıyan en değerli varlığıdır. Sağlıklı bir bünye, sağlıklı bir ruh hali devamla sağlıklı düşünme ve sağlıklı yaşamayı beraberinde getirir. sağlıklı insanlar fiziksel olarak canlı, ruhsal olarak neşeli insanlardır. İşlerinde daha kolay başarılı olurlar. Yaşamın merkezinde sağlık olduğu için kendi sağlıklarına zararlı olan eylemleri yapmazlar. Zararlı alışkanlıkları olmaz, düzenli spor yapıp, doğru beslenirler. Bu yaşam biçimleri ile zihinsel ve bedensel bir zindelik içinde yaşarlar. Bu yaşam tarzı ile saadece kendilerine değil, çevrelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa faydalı olabilecek işlerde payları olur.
Tüm iyi niyet, dikkat ve çabalara rağmen sağlığımızın bozulmasına engel olmadaığımız durumlar olabilir. Bizim elimizde olmayan şekilde hastalanabilir ya da kaza geçirebiliriz. Böyle bir durumda olsak bile “her işin başı sağlık” demeye devam ederiz. Böylesine gerçek, anlamlı ve güzel bir atasözüdür.
Kaynak:https://www.bilgidemeti.com/her-isin-basi-saglik-atasozunun-aciklamasi