HİCRİ TAKVİM

Hicri takvimle ilgili aklınıza takılan soruları bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız. Değerli bilgidemeti okurları hicri takvimin başlangıcı, hangi yılın esas alınmasıyla oluşturulmuş, rumi takvimden farkı, kaç ay kaç günden oluştuğu vb. sorulara yanıt arayacağız bu yazımızda. Siz değerli bilgidemeti okurları diğer yazılarımızda olduğu gibi bu yazımızıda beğeneceksiniz. Bilgisiz kalmayın bilgidemeti…
HİCRİ TAKVİM

Hicri takvim ; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır. Hicri Şemsi Takvime Türkiye’de Rumi Takvim de denir. Peygamberin Kabe’ye geliş günü olan miladi 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden, Arapça’da güneş anlamına gelen “Şems” kelimesinden de anlaşılacağı üzere, dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan bir takvimdir. Rumi takvim Osmanlı İmparatorluğunda miladi tarihiyle 13 Mart 1840 tarihinde kabul edilmiştir. Rumi Takvim, Hicri takvimden farklı olarak miladi yılı sabit olarak 13 gün geride takip etmiştir. Rumi yılbaşı olarak 1 Mart günü kabul edilmiştir.

Hicri Kameri Takvim ; Hz. Ömer zamanında alınan bir karar doğrultusunda Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın 1 Muharremine rastlayan 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uygulamada Hicri takvim olarak bu bilinmektedir. İslam ülkelerinde kullanılan Hicri takvim Hz. Muhammed’in M.S. 622’de Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlar. Hicri – Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır. Bir yıl Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce adı verilen 12 aydan aoluşur. Her bir Kameri ay yaklaşık 29.5 gün sürer ve bir Kameri yılı 354 gün olarak elde edilir. Bu nedenle Kameri takvimde 6 adet 29 günlük 6 adet 30 günlük ay bulunur. Hangi ayların 29 ya da 30 gün süreceği ayın fazı göz önünde bulundurularak Şeyh ül İslam tarafından belirlenir.

Yorum Yazın