HOMOSANTRİZM

HOMOSANTRİZM
Homosantrizm;
İnsanoğlu, yalnız kendi toplumunu ve onun tarihsel mirasını değil, genel olarak insanı ve insanlık adını verdiği bir kavramı, onunla ilgili her türlü varlık alanını da en yüksek yere koyar, bu kavrama en yüksek değerleri verir. Bir sürek avında, binlerce hayvanın avlanarak öldürülmesi bir spor; bir insanın öldürülmesi ise cinayet ve vahşet’tir. Yunan coğrafyacısı Batlamyus, üzerinde yaşadığımız yeryüzünü evrenin merkezine koyduğu zaman bilimsel bir gerçeği değilse bile toplumsal bir değer yargısını dile getirmiş oluyordu. Üzerinde insanoğlunun yaşadığı dünya, kuşku yok ki, evrenin merkezinde olmalıydı. Aslında,merkezinde yeryüzü bulunan ( geosantrik ) dünya görüşü, merkezinde insan bulunan ( homosantrik ) dünya görüşünün bir parçasıydı. Çıplak gözle yapılan gözlemler, bu inancı veya kuramı doğrular görünüyordu. Bugün de öyle görünür: Yıldızlar, ay ve güneş, dünyamızın çevresinde dönerler. Ama gerçekte, bir yıldız bile olmayan dünyamız kendi ekseni çevresinde döndüğü için, evren bize, çevremizde dönüyormuş gibi görünür. Kopernikos, gözlem araçları ile, genel kurala tam uymayan ( dünya çevresinde dönüşleri düzgün olmayan ) gezegenleri izlerken, evrenin geosantrik değil, heliosantrik ( güneş merkezli ) olduğunu bulmuştur. Bu bulgu da doğru değildi. Kısa zamanda, güneşinde sadece orta boyda bir yıldız olduğu anlaşıldı.

Yorum Yazın