İç Anadolu Bölgesinde Çıkarılan Madenler

İç Anadolu Bölgesinde çıkarılan madenler araştırıldığında bir çok maden yatağının eskiden beri işletildiği görülür. İç Anadolu madenleri denilince akla ilk gelen Sivas’ın Divriği ilçesindeki zengin ve değerli demir yataklarıdır. Yine Sivas’ta, Eskişehir ve Kayseri’de krom, Ankara ve çevresinde manganez çıkarılmaktadır. Bununla birlikte İç Anadolu’da Linyit, mermer, kil mineralleri gibi endüstüriyel hammade kaynakları mevcuttur. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte madencilik de gelişmiştir. Maden işletmede kullanılan araç gereç ve yöntemler son derece gelişmiştir. Yine de ülkemizin hemen her tarafında küçük ölçekte ve düşük teknolojiyle üretim yapan ocaklar da mevcuttur. MTA tarafından yapılan araştırmalar sonucunda çok önemli maden yatakları keşfedilmektedir.

İç Anadolu Bölgesinde çıkarılan madenler ve madencilik potansiyeli illere göre şu şekildedir:

Ankara

Ankara’daki en önemli metalik madenler altın, bakır, kurşun, çinko, demir ve
manganezdir. Bununla birlikte başta trona olmak üzere çimento hammaddeleri, bentonit, jips,
kaya tuzu, kireçtaşı, kum-çakıl, perlit, sodyum sülfat, sepiyolit ve mermer gibi endüstriyel mineraller bakımından da zengindir. Dünyanın en büyük ikinci trona yatağı Beypazarı’nda bulunmuştur.

Konya

Türkiye’nin tek alüminyum fabrikası Seydişehir’dedir. Konya’da alüminyum kaynağı olarak işletilen 8 boksit yatağı vardır. Seydişehir-Morçukur ve Doğankuzu sahaları en önemlileridir. Konya-Doğanhisar’da seramik (bağlama) kil yatağı işletilmektedir. Sağlık’da kaolen ve bentonit sahası, Ilgın’da kil sahası bulunmaktadır.
Konya’da kurulu krom-manyezit fabrikası, Çayırbağ, Meram manyezitlerini kullanmaktadır. Akşehir-Beyşehir ilçelerinde barit yatakları bulunmaktadır. Bunların dışında Beyşehir, Seydişehir ve Ilgın’da olmak üzere çeşitli linyit
sahaları vardır.

Kayseri

Kayseri ve civarında MTA tarafından yapılan araştırmalarda bir çok endüstriyel hammadde ve metalik maden yatağı ve zuhuru tespit edilmiştir. Kayseri ilimiz pomza, demir ve kurşun-çinko bakımından önemli potansiyele sahiptir. Ülkemizde Divriği’den sonra en çok demir madeni Kayseri-Yahyalı civarında bulunmaktadır. Kayseri’de karbonatlı çinko-kurşun yataklanmaları da mevcuttur.

Eskişehir

Eskişehir ve civarı hem metalik madenler hem de endüstriyel hammaddeler açısından oldukça önemli potansiyele sahiptir.  Altın, Asbest, Bor , Demir, Florit, Kaolen (kao), Krom (250 krom yatak ve zuhuru bulunmaktadır), Manganez, Manyezit, Mermer, Mika, Nikel, Perlit, Lületaşı, Sepiyolit, Talk, Toryum  ve Vermikülit Eskişehir ilimizin önemli maden ve endüstüriyel hammadde kaynakları olarak dikkat çekmektedir.

Sivas

Sivas’ta başta demir, krom, kurşun-çinko, çimento hammaddelleri, traverten, sölestin ve talk olmak üzere çok sayıda metalik maden ve endüstriyel hammadde yatağı vardır. Divriği’deki demir Türkiye’nin en önemli rezervine sahiptir. Sivas, kozmetik ve elektro-porselende kullanılan talk ve asbestin bulunduğu önemli maden bölgelerimizdendir. Ancak asbest kansere neden olduğu için üretimi yapılmamaktadır.
Sivas’ta demirden sonra en önemli maden kromdur. Krom yatak ve zuhurlar özellikle Kangal, Zara, Hafik, Divriği ve Ulaş ilçelerinde yoğunlaşmıştır.  Sivas’ın diğer önemli yer altı kaynağı ise kurşun-çinko’dur. Ülkemizde sölestin yatakları sadece Sivas Ulaş, Hafik ve Zara yörelerinde bulunmaktadır.  Sivas’ta zengin linyit yatakları vardır.  Kangal Termik santralinin linyit ihtiyacı bu linyit yataklarından sağlanmaktadır.

Kırıkkale

Kırıkkale’de molibden, bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, volfram, bentonit ve florit bulunmaktadır. MTA verilerine göre Keskin ilçesi özellikle bakır-kurşun-çinko, manganez, bentonit ve uranyum bakımından önemli potansiyele sahiptir.

Aksaray

Aksaray feldispat, kaolen, mermer, jips ve tuğla-kiremit gibi önemli endüstriyel hammadde kaynaklarına sahiptir.

Çankırı

Çankırı’da ülkemizin önemli bentonit yatakları bulunmaktadır. Şabanözü, Eldivan,
Kurşunlu, Ilgaz ve Çerkeş ilçelerinde yer alan bentonitler sondaj çamuru, döküm kumu ve ağartma
toprağı olarak kullanılaktadır. Kurşunlu, Ilgaz ve Şabanözü’nde manyezit bulunmaktadır. Çankırı,
tuz yatakları açısından da oldukça zengindir.

Karaman

Karaman’ın Ermenek ve Karapınar ilçelerinde linyit ocakları vardır. MTA tarafından yapılan araştırmalarda bölgede önemli sayılmayacak miktarda talk, kum-çakıl ve barit oluşumları tespit edilmiştir. Aynı şekilde alüminyum, bakır-kurşun-çinko, manganez cevherleşmelerine de rastlanmaktadır.

Kırşehir

Kırşehir Merkez, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde demir, florit, mermer ve kayatuzu bulunmaktadır.
Kırşehir, jeotermal enerji hammaddeleri bakımından da zengin bir potansiyel sunmaktadır.

Niğde

MTA verilerine göre Niğde’de metalik madenlerden altın, antimuan, bakır-kurşun-çinko, civa, demir ve volfram yatak ve oluşumları bulunmaktadır.  Yine aynı verilere göre Niğde’de diyatomit, jips, mermer ve tuğla-kiremit gibi endüstriyel hammade rezervleri mevcuttur.

Nevşehir

Nevşehir, önemli ve iyi kalitede pomza yataklarına sahip pomza, perlit, kaolen ve kumçakıl yatakları bakımından zengindir. Buna karşın metalik madenler önemli bir yer tutmaz.

Yozgat

Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde demir yatakları bulunmaktadır. Yozgat’ta feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, olmak üzere kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, çimento hammaddeleri ve grafit mevcuttur.
Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/ic-anadolu-bolgesinde-cikarilan-madenler.htm

Yorum Yazın