İlköğretim Haftası (Eylül Ayının 3. Haftası)

2022-2023 Eğitim öğretim dönemi İlköğretim Haftası 12-16 Eylül 2023 tarihleri arasında kutlanacak.  Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre ülkemizde temel eğitim sekiz yıldır ve parasızdır. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmî veya özel Türk ilkokullarında yapmakla mükelleftir. ” İlköğretimden 6-14 yaş arası vatandaşlarımız faydalanmaktadır. Okul çağına gelmiş olan çocukların, okula başladığı Eylül ayı itibariyle heyecanını duydukları şey okuma ve yazmayı öğrenmektir. Bu heyecan öğrenci velilerini ve öğretmenlerini de sarar. Her sene, Eylül ayının 3.haftası kutlanmakta olan İlköğretim Haftası etkinlikleri bundan dolayı çok önemlidir.

Her birey, bilginin okumak ve yazmakla elde edileceğini öğrenmelidir. Çağımız bilgi çağı, çağımız insanı da bilgiye erişim imkanlarını değerlendiren, bilgiyi önemseyen ve sahip olma çabası gösteren insandır. Bilginin yaşamın hangi alanlarında nasıl kullanıldığını kavramak içinde yaşadığımız çağın gereklerindendir. Bilgiye erişim ve ulaşma isteğinin ilk koşulu okuma yazma öğrenmektir. Yeterince okuma yazma öğrenen birey, öğrenme ihtiyacını karşılayabilmek için bilginin arayışına girer, bilgi kaynaklarını kullanır.

Atatürk, Türk Milletinin çağdaş uygarlık düzeyini yakalaması ve aşmasını hedefleyen çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyetimizin ilk döneminden itibaren eğitime ve eğitimciye büyük önem verilmiştir. Yenileşme, gelişme ve ilerleme amaçlı adımların hızla atıldığı bu dönemde eğitimin yeri büyüktür. Atatürk, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır” derken öğretmenlerin önemini vurgulamıştır. Özellikle okuma yazma öğrenilmesi, okul ve eğitim kavramlarının benimsenmesi açısından ilköğretimin yeri büyüktür. Eğitim kurumları arasındaki yeri ile ilköğretim kurumları çok özel bir niteliğe sahiptir. İlköğretim Haftası etkinlikleri bu bağlamda bir kat daha dikkat ve özen gerektirmektedir.

Okullarımızda İlköğretim Haftası süresince, okuma yazmanın önemi, öğrenmek, bilgi, vatan sevgisi, okul kuralları, sağlık ve arkadaşlık temalı etkinlikler düzenlenir. İlköğretim Haftasının ruhuna uygun yazılar, şiirler yazılp resimler, afişler çizilir. Törenlerde öğrencilerin okuma yazma isteklerinin artırılması hedeflenir. Öğrenmenin, bilinçli vatandaş olmanın, iyi bir yurttaş olmak için şart olduğu işlenir.

Bilim ve teknolojide çağın gelişmelerine ayak uyduramayan ülkelerin milli varlıklarını da kaybetme tehlikesi gözardı edilmemelidir. Milli Eğitim, dilimize, kültürümüze, ülkemiz gerçeklerine inanç ve değerlerimize en uygun eğitimdir.

İlköğretim Haftası ile İlgili Özlü Sözler

 • Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.
  Hz. Muhammed
 • Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.
 • Kalem kılıçtan keskindir.
  Atasözü
 • İlköğretim Haftası kutlamalarına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde daha çok önem verin.
  BilgiDemeti

Yorum Yazın