İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİRLER

İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ YAZI

Okullarımızın açıldığı hafta, İlköğretim Haftası olarak kutlanır. Bu yıl 6 Eylül 2021 tarihinde kutlanacak olan hafta boyunca okullarda törenler ve etkinlikler düzenlenmektedir.  Konuşmacılar ilk olarak, okuma – yazma öğrenmenin kişiye ve topluma faydaları ile bilginin ve öğrenmenin önemine dikkat çeker. Daha sonra İlköğretim Haftası ile ilgili yazı ve şiirler okunur.
Atatürk’ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmenin tek yolu bilgidir. Çünkü bilgi yaşamın tüm alanlarında başarılı olmaının en önemli koşuludur.   Kendimize, ailemize, çevremize, ulusumuza, insanlığa yararlı olmak istiyorsak, bilgi öncelikle okuma – yazma bilmeliyiz.
İlköğretim hayatının ilk dört yılı ilkokul bölümüdür. Bundan sonra ortaokula devam zorunlu olup,  süresi 4 yıldır. Öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara diplomaları verilir. Yapılan sınav sonrasında, aldıkları puanlara göre Lise veya dengi okullara kabul edilirler. Lise mezuniyetinden sonra yine sınavla, Yüksek okul veya üniversite isteğe bağlı olarak sürer.  Yüksek okullarda ve üniversitelerde öğrenim süresi iki yıldan altı yıla kadar değişmektedir.
Orta öğretime devam etmeyenler, edemeyenler, dilerlerse hayata ve iş alanlarına hazırlanmak için tamamlayıcı, hazırlayıcı, yetiştirici kurslara katılırlar. Sanat okullarından yararlanırlar, ya da bir iş yerine çırak olarak girerler. Kurslarda, işyerlerinde edindikleri becerilerle bir iş sahibi olurlar. Sonuç olarak hem aile bütçesine katkıda bulunurlar, hem de yeni bir mesleğin kapısını aralarlar.
İlköğretim Haftası’nda çevremize okuma – yazmanın gerekliliğini, değerini, önemini anlatmalıyız. Çünkü öğrenme, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmayı sağlar. Bilgisiz, eğitimsiz insanlar daha çok suç işleme eğilimindedirler. Mesela eğitim ve öğretim düzeyi yüksek toplumlarda suç işleme oranını düşüktür.
Harf Devrimi ile birlikte okunması ve yazılması çok güç olan Arap yazısı yerine bugün kullandığımız Türk yazısı geldi.  Bunun sonucunda, yurdumuzda okuma – yazma bilenlerin sayısı giderek çoğaldı. Günümüzde vatandaşlarımızın tamamına yakını okuma – yazma bilmektedir. Bunun sonucunda okuyarak edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamakta ve böylece işlerinde daha verimli ve başarılı olmaktadırlar. Bu tablo, iköğretime verilen önemin, olumlu sonuçlarındandır.  Kısacası ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün dediği gibi “İlköğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır.”

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Bir milletin okur – yazar oranı yüksek olursa, o millet gelişir. Bunun sonucunda aydın sayısı artar. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde okuma – yazma bilenlerin sayısı azdı. Pek çok yerde okul yoktu. Bununla birlikte ülkemiz Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmıştı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra, Atatürk’ün emriyle her tarafta okuma – yazma seferberliği başlatıldı. Okullar açıldı. Yeni Türk harfleri vatandaşlara öğretildi. Her Türk vatandaşının İlkokul öğrenimini görmesi ve tamamlaması zorunlu hale getirildi. Böylece modern eğitim sistemine adım atıldı.
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitim – öğretim çalışmaları hızlandı. Ancak bu zorlu bir süreçti. Köy, kasaba ve şehirlere okullar yapıldı ve okur – yazar sayısı gittikçe arttı. Yardımsever Türk vatandaşları da eğitim – öğretim hizmetlerinin gelişmesine, maddi destek oldu.
Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası ( okulların açıldığı ilk hafta ) İlköğretim Haftası olarak kabul edilmiştir. Ancak pandemi nedeniyle bu sene okullar 6 Eylül’de açılacaktır. Bu nedenle etkinlikler, Eylül ayının ilk haftası yapılacaktır. Hafta boyunca okumanın önemi, okulun değeri ve kutsallığı halka anlatılır. Okumanın – yazmanın önemi, gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda hafta boyunca anlatılmaya çalışılır. Bu konu üzerinde önemle durulur. Okulsuz yerlere okul açılmaya gayret edilir. İlköğretimin önemini iyi anlatmak önemlidir ama uygulamaya geçirmek daha önemlidir. Örneğin modern okullar açmak, gelişmiş eğitim – öğretim yöntemlerini hayata geçirmek ilk akla gelenlerdir.

İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Okulları açıyor,
Bize neşe saçıyor,
Hafta sonu kaçıyor,
İlköğretim Haftası.
Yaşın yediyse tamam,
Okul çağın gelmiş tam,
Bize en büyük bayram,
İlköğretim Haftası.
Çocuklar seni ister,
Bilgi yolunu göster,
Bütün yurda ışık ver,
İlköğretim Haftası.
Fahrünissa ELMALI

OKULA BAŞLARKEN

Okula başlarken ilk defa
Kalbimde bir kuşun kanadı
Çırpıyordu büyük heyecanla
Çünkü kavuşacaktım kitaplara
Önce  cümle sonra heceler
Bölünerek oldu sesler
Sonra birleşti beyaz fişler
Ne güzeldi hikayeler
Selin GÖKÇE

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Bu yıl da, neşe ile,
Geldi, güzel haftamız.
Yeniden gönlümüze,
Doldu, güzel haftamız.
Biziz onun amacı,
Biziz onun inancı.
Başarıya varmada,
Hep odur bize öncü…
Ne sözü varsa bize,
Olumludur, gerçektir.
Çünkü onun dileği,
Bizleri yüceltmektir…
Ulusun gür sesidir,
İlköğretim Haftası,
En büyük ilkesidir,
İlköğretim Haftası…
Tahsin BİLENGİLİN

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Yüzyıllarca susadık,
Okumaya yazmaya
Bütün dünya koşarken,
Biz kalmışız pek yaya.
Köylerimiz okulsuz,
Şehirler okulsuzmuş.
Anadolu bakımsız,
Anavatan yolsuzmuş.
Atatürk bir gün çıkıp,
Milleti kurtarmasa,
Yüzyıllar aynı gider,
Biter miydi bu tasa ?
Büyük bir ulus için,
Geri kalmak ne acı…
İlköğretim Haftası,
Bir savaş başlangıcı.
İ. Hakkı TALAS

OKUL TÜRKÜSÜ

Çok severiz biz okulu,
Kitabımız bilgi dolu.
Okur, yazar her Türk oğlu.
Yükselmenin budur yolu.
Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız.
Kağıt, kalem, kitap, defter,
Bizi bunlar adam eder.
Öğretmeni candan dinler,
Öğreniriz pek çok şeyler,
Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız.
Hasan Ali YUCEL

OKUL YOLUNDA

Umutlar yürür
Okul yolunda.
Yarınlar büyür
Okul yolunda.
Kitap elimde
Okul dilimde
Düşüm düşüncem
Okul yolunda
Minik başıma
Birkaç yaşıma
Dünyalar sığar
Okul yolunda
Küçüktür yaşım
Büyüktür düşüm
Benim gülüşüm
Okul yolunda
Düşünemezdim
Konuşamazdım
Okuyup yazdım
Okul yolunda.
Yürürüm şimdi
Yarın koşarım
Tam olur yarım
Okul yolunda.
Şerif ERTUNA

OKULA DÖNÜŞ

Gezdik, eğlendik, koştuk bütün yaz
Ah ne güzeldi dereler, dağlar,
Topladık, yedik vişne, dut, kiraz,
Ah ne şirindi bahçeler, bağlar,
Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık sekiz ay çalış, oku , yaz.
Fazlası eder çocuğu haylaz,
Dört ay eğlence yeter bize,
Ne tatlı, ne hoş geçti bütün yaz,
Gidelim artık okulumuza.
Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık sekiz ay çalış, oku , yaz.
Çocuğuz, ama biliriz ki yaz,
Saf hava, uyku, su , oyun demek
Böyle olursa hastalık olmaz,
Okul açıldı, başladı emek.
Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık sekiz ay çalış, oku, yaz.
Aka GÜNDÜZ

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız,
Gökte yıldız kadar köylerimiz var.
Ama uzak, ama şirin, ama garipsi…
Alın benim gönlümden de o kadar.
Uzak köylerimizde kuşlar gibi,
Her sabah çocuklar size uçar.
Ama küçük, ama büyük; ama güleç…
Alın benim gönlümden de o kadar.
Siz kara göklerin yıldızları,
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar.
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu…
Alın benim gönlümden de o kadar.
Cahit KULEBİ

AH GÜZEL OKULUMUZ

Uzun sıcak yaz günleri
Sebzeleri, meyveleri
Oldurdu… uçtu yurduna
Karlı dağların ardına
Tam sekiz aylık bir yola
Biz de kavuştuk okula.
Hoş geldin solgun yüzlü güz
Şenlendi yine gönlümüz
Işık içinde yolumuz
Açıl güzel okulumuz!
Dört ay eğlendik, dinlendik;
Sonra kalkıp sana geldik.
Boş geçirdik sanma yazı
Köyde güttük koyun, kuzu
Kentte, bahçede çalıştık;2109
İşçiliğe de alıştık.
Biz işleyen demirleriz
Çalıştıkça ilerleriz.
M. Necati ÖNGAY

İLKÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

* İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir. (Cervantes)
* Hiç bilenle bilmeyen bir tutulur mu? (Hz. Muhammed)
* Eğitim, çocuğa bilmediğini öğretmez ama yaşamasını öğretmek­tir. (W.Livingston)
* Kalem kılıçtan keskindir. (Seneca)
* Eğitim, ekmek ve sudan sonra halkın en büyük gereksinmesidir. (Danton)
* Eğitimle suç ve cezalar, güneşin önündeki buzlar gibi erir. (V.Hugo)
* Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak Milli Eğitimle olur. (Atatürk)
* Eğitim, her ulusun hayat kaynağıdır. (Namık Kemal)
* İlkokula başladıktan sonra, okul hayatımızın aslında bir rüya gibi kısa olduğunu anlamayız.
* İlköğretim Haftası ile ilgili yazı ve şiirler, en büyük okul coşkusunu ifade eder.
Kaynak: İlköğretim Haftası İle ilgili Yazı