İnsan Hakları Haftası

10 Aralık gününü içine alan hafta İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. 21. yüzyılın başında, Ulu Önder Atatürk’ün bizlere gösterdiği “Çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkma hedefi” için çalışan bir ulus olarak, bu açıdan çok önemli bir kavramı irdeleyelim. “İnsan Hakları” kavramı ilk olarak, 1776’da ABD’nin kuruluşu sırasında ortaya atıldı; 1779 Fransız Devrimi’ni izleyen günlerde yayınlanan bildiriyle geliştirildi. 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler’ de kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” ile bugünkü anlamını kazandı. Türkiye Cumhuriyeti de bu bildiriyi imzalayan ülkeler arasında yerini aldı.

İnsan hakları, tek başına yaşama olanağı olmayan insanoğlunun birlikte yaşama zorunluluğunun olmazsa olmaz temelidir. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmış bir ulus olmanın birinci şartıdır. Çünkü günümüzde bile hâlâ dünyanın birçok ülkesinde işkenceler, kötü muameleler, haksızlıklar yapılmaktadır. İnsan haklarına aykırı her davranışın karşısında yer almak ise her insanın hem en temel görevi hem de insanlık onurunun gereğidir.

İnsan hakları konusunda bilinçlenme ailede ve okulda başlar. Bu nedenle başkalarının haklarına saygılı olmaya ailemiz içinde,  okulda, sokakta,  kısacası yaşamımızın her anında özen göstermeliyiz. Kendimize yapılmasını hoş karşılamadığımız hiç bir davranışı bir başkasına yapmamalıyız. Başka insanları da davranışlarını değiştirmeleri konusunda uyarmalıyız. Başka bir deyişle haklarımızı savunmalıyız. Atatürk bu konuda şöyle demiştir: “Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alâkadar olmalıyız. Hâdise ne kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lâzımdır.”

İnsan Haklarının Bazı Önemli Maddeleri

  1. Tüm insanlar özgür ve eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler.
  2. Herkes ırk, renk, cins, din vb. ayrılık gözetilmeden tüm haklardan yararlanırlar.
  3. Yaşamak, güvenlik ve özgürlük kişinin hakkıdır.
  4. Kimseye işkence, eziyet, insanlık dışı işlemler uygulanamaz.
  5. Herkes yasalar karşısında eşittir.
  6. Herkes bağımsız mahkemelerde yargılanma hakkına sahiptir.
  7. Aile toplumun doğal ve temel öğesidir. Hiçbir sınırlama olmadan aile kurmak serbesttir.
  8. Kişiler mal ve mülk edinebilirler.
  9. Her kişinin düşünce, vicdan ve inanç (din9 özgürlüğü vardır.
  10. Eğitim herkesin hakkıdır.

 
İnsan Hakları Haftası Hakkında Kısa yazı Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/insan-haklari-haftasi

Yorum Yazın