İsmail Acar ve Hat Sanatı

İsmail Acar(1971-…)

1988’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girerek Prof.Dr. Ergin İnan atölyesinden mezun olan sanatçı doktora programını yarıda bırakarak kişisel sergilere ağırlık verir. 1992-1995 yılları arasında duvar resmi, gravür ve baskı, tahta baskı, desen, Türk sanatı, sanat sosyolojisi, Bizans sanatı, estetik sanat, hat ve süsleme, tezhip konularında özel dersler alarak bu alanlarda çalışmalar yapar (52). Uluslararası bir çok sergide eserlerini sergiler. Sanatçı İstanbul’u sanatının çıkış noktası olarak görür ve sanatsal olarak İstanbul’dan beslenir.
Zaman, tarih ve coğrafya üçgeninde; Kaftanlar, Üç İstanbul, Ayasofya, Nar, Hat, Kaligrafi, Milli Mücadele Kadınları, Sultan Portreleri, Bizans, Anadolu’nun Tanrıları ve Kralları temalarını resimlerine yansıtır (53). Fon olarak uyguladığı eski ve yeni kaligrafik öğeleri, dinsel motifler üzerine kurguladığı görülür. Anadolu’nun yerel, kültürel ve inanç birikimini; kültürel öğelere ağırlık vererek çok farklı biçimlerde sentezleyerek kurgular. Geleneksel boyama teknikleriyle birlikte bilgisayar dahil tüm çağdaş teknik ve malzemeleri kullanır.
24 Ayla Ersoy, Günümüz Türk Resim Sanatı, İstanbul 1998, s. 48.
25 Leyla Ersin Ekmekçiler, “Ayşegül İzer’in İzdüşümleri”, Sanat Çevresi Dergisi, S. 303-304,  İstanbul 2004, s. 21.
Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir