İstiklal Marşı’nın Anlamı

İstiklal Marşı’nın anlamı, esarete direnip onurlu bir mücadele sonucunda kazanılan zaferdir. Bir milletin olağanüstü bir çabayla birlik olup kurtuluşunu anlatır. Tarihe damga vuran bir milli kurtuluşun öyküsüdür.
İstiklal Marşı, yazıldığı yıllarda ulusun içinde bulunduğu bağımsızlık tutkusu, yurt sevgisi ve savaşma direncini dile getirmektedir. Marş, dünyada emperyalizme karşı başkaldırının, ulusun kükreyişinin ilk örneğidir. Ana teması bağımsızlık savaşıdır. Adı da bununla bağlantılıdır.
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O, benim milletimin yıldızıdır parlayacak,
O, benimdir; o, benim milletimindir ancak!
Şair, bu dörtlükte Türk ulusuna ve onun ayrılmaz bir parçası olan orduya sesleniyor.:
Korkma! Akşam ufuklarının al rengi sönebilir ama Türk bayrağının al rengi sönmez. Yurdumda son ocak yok oluncaya dek bayrağım dalgalanacaktır. Bayrağın kaderi ile milletimizin kaderi birbirine bağlıdır. Bayrağımızı, biz yaşadıkça elimizden kimse alamaz. O, ulusumun yıldızı gibi göklerde parlayacaktır. O, Türk ulusunun simgesidir, öyle kalacaktır.
Mehmet Âkif, bu dörtlükte bir halk inanışına da yer vermektedir. İnanca göre her insan doğduğunda kendisiyle birlikte bir yıldız da doğar. O insan ölünceye dek yıldızı gökte parlar. Şair, Türk ulusunun yıldızının bayrak olduğunu ve yıldızın sonsuza dek gökte parlayacağını belirtiyor.
Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Şair bu dörtlükte de bayrağa sesleniyor:

Ey yeni ayla bezenmiş bayrağım! Uğruna öleyim, kaşlarını çatıp yüzünü asma. Kahraman ırkıma bir gül! Senin için binlerce şehit verdik. Bu şiddet, bu öfke neden? Sonra senin için döktüğümüz kanlarımız helal olmaz. Doğruluktan, Tanrı yolundan ayrılmayan ulusumun bağımsızlık hakkıdır.
Mehmet Akif Ersoy, yurdumuzun işgalinden duyduğu iç kırgınlığını kişileştiren bayrakla belirtiyor. Böylece marşın yazıldığı günlerde Türk yudumun içinde bulunduğu durumu dile getiriyor. Türk bayrağının gülmesi göklerde dalgalanmasıdır. Buna karşın, Türk Ulusunun erdemlerini bilen şair, bayrağımıza senin gülmen, özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak dalgalanman için uğruna nice şehitler verdik, öfkelenmeye kızmaya , kaygı ve tasaya gerek yok diyerek içindeki kurtuluş ümidini dile getiriyor. İnancını; yapılması gereken yapılacak, özgürce dalgalanman sağlanacaktır biçiminde belirtiyor. Böylece bayrağımız uğruna dökülen kanların boşa gitmeyeceğini, Tanrı katında saygınlık kazanacağını anlatmış oluyor.
İstiklal Marşı’nın Anlamı Yazısının Linki:
https://www.bilgidemeti.com/istiklal-marsinin-anlami/

Yorum Yazın