KİMLERİ BEĞENDİ

KİMLERİ BEĞENDi
Atatürk’ün anılarından biri okunmaya değer bir yazı

Atatürk, kendisini Napolyon, Yavuz, Fatih, Sezar, Washington gibi tarihin ünlü adamlarına benzeten olursa kızardı.
1923’te Konya’da Belediye Başkanu bir söylevinde bazı Fransızca kelimeler söylemiş, Fatih yerine de, Conkuerant demişti. Atatürk, buna çok sinirlendi. Yemekten sonra yanındakilere:
-Kendimi zor tuttum! deyince, içlerinden biri sordu:
-Kelimenin Fransızca oluşuna mı öfkelendiniz, yoksa manasına mı ?
-İkisine de… Ben Fatih değilim. Sadece milletimin kurtulmasına çalışmış bir adamım.
Bununla beraber 3 Mart 1924’te Büyük Millet Meclisi’nde meşhur hilafet nutkunu söylerken, Osmanlı Padişahı I.Selim’den “Hzret-i Yavuz” diye bahsetti. İslam Peygamberi Hz Muhammed’in zekasına, şefliğine, devlet kurtarmadaki büyük kudretine hayrandı. Komutan sıfatıyla en çok beğendiği adam ise Aksak Timur’du.
O’na sordular:
-O sizin yerinizde olsaydı, yaptıklarınızı yapabilir miydi ?
-Bunu bilmem, fakat ben onun yerinde olsaydım yaptıklarını yapamazdım.

Yorum Yazın