KIZILAY HAFTASI (29 EKİM-4 KASIM)

KIZILAY HAFTASI

Kızılay Haftası 29 Ekim- 4 Kasım arasında kutlanır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli kurumlarından biridir. 1868’de bir grup idealist Osmanlı hekimi bir araya gelerek “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ni kurmuştur. 1877’de “Osmanlı Hilalî Ahmer Cemiyeti” adını almış. 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” olarak adı değiştirilmiş. Kuruluşa “Kızılay” adını Atatürk vermiş. Kızılay’ın bayrağı beyaz zemin üzerine sola doğru açık kırmızı “ay”dır. “Ay”ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur. Kızılay bayrağındaki beyaz renk yaralı askerlerin gömleklerini, kırmızı ay ise kan izlerini simgelemektedir. Kızılay, savaş sırasında yaralanan ve hastalanan askerlere yardım etmek için kurulmuştur.
Kızılay’ın amacı, ayrım yapmadan insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, dostluğu saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay simgesi, savaş zamanında kişi ve kuruluşlar için “koruyucu ve belirtici işaret” olarak kabul edilmiştir.

Dünden Bugüne Kızılay

 Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydı. Kızılay bir yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamış, imkânları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya çalışmıştır. Hızla gelişen ve değişen toplumumuzda, doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirmeye başlamıştır. Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını sürekli genişletmiştir.

TÜRK KIZILAY’ININ GÖREVİ NEDİR?

Türk Kızılay’ı her zaman her yerde, her zorda kalanın yardımına koşar.
Kızılay; savaş, deprem, sel baskını, yangın, salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara yardım eder. Depremden, selden, yangından zarar görenlerin yardımına koşar. Felakete uğrayanların barınmaları için çadır, battaniye yiyecek, giyecek dağıtır. Yaralananların iyileşmeleri için geçici hastaneler kurar. Savaşta yaralanan askerlerin iyileşmeleri için çaba gösterir. Onlara her tür yardımda bulunur. Yurt içinde ya da yurt dışında deprem, sel baskını, savaş olur olmaz Kızılay depolarını açar, felaket bölgesine çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, kan ve ilaç gönderir. Kızılay salgın hastalık durumlarında hastalara yardım eder. Aşevleri açar, aşevlerinde yoksul, kimsesiz, düşkün yurttaşlara yiyecek ve içecek dağıtır.
Kızılay ülke içinde ve ülke dışında yaptığı bu yardımları; üyelerin ödentileri, yardımseverlerin bağışları ve öğrencilerin satın aldıkları Kızılay pullarından elde ettiği gelirlerle karşılar. Kızılay, hiçbir ayrım gözetmeksizin doğal yıkımlara uğrayanlara, savaş yaralılarına, düşkünlere, salgın hastalıklara yakalananlara, din, dil, ulus ayrımı yapmadan yardım elini uzatır. Gerektiğinde aynı amaçlı yardım kuruluşları ile iş birliği yapar. Kızılay gençlik kampları, aşevleri, hastaneler, dispanserler, kan merkezleri gibi sağlık ve yardım kuruluşlarını çalıştırır.

TÜRK KIZILAY’ININ TEMEL İLKELERİ

 İnsaniyetçilik
İnsan yaşamını ve sağlığını korumayı ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Uluslararasında karşılıklı anlayış, dostluk, iş birliği ve sürekli barışı destekler.
Ayrım Gözetmemek
Kızılay, hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez.
Tarafsızlık
Kızılay, herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel ve felsefi nitelikteki tartışmalara girmez.
Bağımsızlık
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay- Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.
Hayır Kurumu Niteliği
Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.
Birlik
Türkiye’de Türkiye Kızılay Derneği dışında aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kuramaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.
Evrensellik
Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur.
Kızılay, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.
Kızılay’ın teşkilatı, genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay’ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

TÜRK KIZILAY’ININ FAALİYET VE HİZMET ALANLARI

1- Afete Hazırlık ve Müdahale

 • Savaş durumunda
 • Doğal afetlerde
 • Olağan dönemlerde

 
2-Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
3-Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri

 • Tıp Merkezleri
 • Psiko-Sosyal destek hizmetleri
 • İlk yardım kursları

4-Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri

 • Gençlik kampları
 • Burslar
 • Yurtlar
 • Gönüllülük hizmetleri

5-Kan Hizmetleri
6-Uluslararası İlişkiler
KIZILAYIN GELİR KAYNAKLARI

 1. Yardımsever yurttaşların bağışları,

 2. Üyelerin ödentileri,
 3. Kızılay pullarının satışından elde edilen gelirler,
 4. Rozet dağıtımından sağlanan gelirler,
 5. Devletin her yıl yaptığı yardımlar,
 6. Gümrükte alıkonulan eşyaların satışından elde edilen gelirler,
 7. Oyun kağıtlarının satışından elde edilen gelirler,
 8. Kızılay aracılığı ile dışardan alınan ilaçların, röntgen filmlerinin satışından sağlanan gelirler,
 9. Afyonkarahisar Maden Suyun satışından sağlanan gelirler.

KIZILAY HAFTASI SÖZLERİ

 • Kızılay kara gün dostudur.
 • Kan bağışı, can bağışı demektir.
 • Acılı günlerin en yakın dostu Kızılay’dır.
 • Sen kan ver, Kızılay can versin.
 • Kızılay yalnız Türk milletine değil, insanlığa ışık tutan bir kuruluştur.
 • Sende yardım et Kızılay’a kötü günde koşsun yardıma.
 • Ne mutlu Kızılay’a bağışta bulunup, çaresizlere yardım elini uzatanlara.
 • Yalnızca kan vermekle kalma, çevrendekileri de bu kutsal göreve teşvik et.
 • Kızılay iyi günde kötü günde, savaşta barışta he zaman yanımızdadır.
 • Her düşkünün bir dayanağı olmalı, bütün düşkünlerin dayanağı Kızılay’dır.
 • Kızılay’a yapacak olduğun bir kan bağışı ile üç kişiye hayat olabilirsin.
 • Kızılay ocağı şefkat ve ana kucağıdır.Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/kizilay-haftasi-29-ekim-4-kasim

Yorum Yazın