Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Kitapların saklandığı ve okurun hizmetine sunulduğu yerlere kütüphane denilmektedir. İnsanlık tarihinin bilinen ilk kütüphanelerinin Sümerlere ait olduğu bilinmektedir. Bunlar MÖ 2600 civarında, çivi yazısıyla oluşturulan eski formlardaki tabletlerin bulunduğu arşivlerdir. Bu günkü özelliklere sahip kütüphaneler ise Avrupa’daki Rönesans hareketleri ve Aydınlanma Dönemi ile en önemli gelişmeyi göstermiştir. Başta milli kütüphaneler olmak üzere farklı amaç ve özelliklere sahip çeşitli kütüphaneler tüm dünyada gelişmiştir. Kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemi de yine bu dönemden sonra öne çıkmaya başlamıştır.

Türkiye’de Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilere göre Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da Uygurlar dönemine aittir. yapılan kazılarda 30 bin adet yazma bulunmuştur. Daha sonra Gazneliler tarafından kurulan, Gazneli Mahmutun Büyük Saray Kütüphanesi ise önemli bir diğer kütüphanedir. Büyük Selçuklu Devleti ve ardından kurulan Anadolu Selçuklularında da kütüphanelere önem verildi. Osmanlı’da ise kütüphaneler medreselerin bünyelerinde yer alan Medrese Kütüphaneleridir. Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte Türkiye’de kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemi ağırlığını daha çok hissettirmeye başladı.

Türkiye’nin ulusal kütüphanesi. Ankara’daki Milli Kütüphanedir. 1946 yılında MEB bünyesinde bir daire olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl 8 bin basılı eseri içeren bir arşive sahip olunmuştur. Milli Kütüphane 1950 yılında TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla Millî Eğitim Bakanlığından ayrı, bağımsız tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

Milli Kütüphane, milli kültür kavramının gereğine uygun olarak Türkiye ve Türklerle ilgili yayımlanan her türlü kitabı bir araya toplamaktadır. Bilimsel ve edebi araştırmalara kaynaklık edecek yayımların, araştırmacı ve okurların erişimine sağlandığı kütüphane özelliği taşımaktadır.

Okul Kütüphaneleri

Tüm kademelerdeki okullarda kütüphane varlığı ve niteliği okul başarısında belirleyici bir etkendir. Yeterli bir kaynak ve arşivleme sistemine sahip olan okul kütüphanesi, öğrencinin ihtiyaç duyduğu akademik bilgiye erişimi kolaylaştıracaktır. Güvenilir bir kaynak olması açsından dijital kitaplıklara tercih edilmesi gerekir.

Okul Kütüphanelerinin Önemi

  • Güvenilir bilgiye erişim
  • Farklı yaklaşımlara ve alternatifleri bulma
  • Okuma ortamı, sosyal iyilik ve paylaşım olanakları, etkileşim
  • Sessiz ortam olması nedeniyle, etkili okuma
  • Kütüphane personelinden yardım alarak, aranan kitaba hızlı erişim
  • Özel gereksinimi olan bireyler için uygun okuma olanağı
  • Masa, sandalye, ışıklandırma, hava ve sıcaklığın ergonomik prensiplere göre tasarlanmış olması.

Kaynak
http://mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/Hakkimizda/tarihce-kronoloji.aspx

Yorum Yazın