Moda Trend Nedir, Moda İle Trend Aynı Şey mi?

Moda ve trend kavramları ayrı ayrı kullanıldığı gibi birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Buna ek olarak günlük konuşma dilinde iki sözcük aynı anda moda trend olarak, aralarında virgül olmadan kullanılmaktadır. Moda, Latince “modus” kelimesinden türemiştir. Yaşamın tüm alanlarında hızla yayılmış ve insanlık tarafından aynı hızla benimsenmiştir. Moda kavramı değişik alanlarda farklı yaklaşımlarla incelenmekte ve tartışılmaktadır. Kimilerine göre moda, üst sınıfların alt sınıflardan kendini ayırma aracıdır. Kimileri ise modanın bireyin, topluma uyuma çabasından başka bir şey değildir.
Modanın tanımlanması, ekonomik ve sosyal etkileri kitaplar dolusu araştırmalar gerektirir ki zaten bu yapılmıştır. Bizim moda ve ternd kavramını irdelememizin nedeni toplumsal yaygınlığı, kişisel özgüvene etkileri ve tabi ki estetik görünüme önem veren kadınların olaya farklı pencerelerden bakmasını sağlamaktadır. Bu noktada hemen moda trend kavramlarının aynı olmadığını belirtmekte yarar vardır. Türkçede “akım” anlamına gelen trendin uzun süreli de olabileceği gözardı edilmemelidir. Moda da bir akım olabilir. Öyle ki trende uygun davranmak bile moda. Ancak bu gelip geçicidir ve bazan çok kısa sürer. Moda – trend şeklindeki kullanım da bu girift ilişkidendir.
Türkiye’de de ilk zamanlar moda deyimi, giyim kuşam ve davranış olarak kendini gösterdi. “Balıkçı yaka kazaklar bu sene moda”, “İspanyol Paça pantolonların modası geçti”, “senin adam da modaya uydu” gibi ifadeleri daha çok duymaya başladık.  Moda sadece maddi , nesnel olgular için söz konusu değil. Soyut, düşünsel olgular için de yaygın kullanıma sahip. Modası geçmiş düşünce, demode anlayış gibi ifadeleri günlük konuşma dilinde sık duyarız.
Trendy, Women Images & Pictures

Moda İle Trend Aynı Şey Mi?

Yukarıdaki paragrafta kısaca değinmeye çalıştığımız gibi moda ve trend aynı şey değildir ancak birbiriyle ilişkilidir. Örneğin Bir dönem Bodrum’daki evler trend olmuş ve halen devam etmektedir. Bir dönem puntolu mayolar modayken, bir süre sonra sade mor renkli mayo moda olur.   Moda kısa süreli ve geçicidir.  Akım anlamına gelen trend ise bir zaman sınırlamasına tabi değildir.
Trendin ekonomi, magazin, sanat ve tasarımda olduğu gibi yaşamın tüm alanlarında önemli etkisi vardır. Trend oluşumları, uzun ve kısa süreli trend çizgilerine göre analiz edilmektedir. Bu bir  grafiksel değerlendirmedir. Moda ve trende uygun toplum davranışları kabul görmektedir. Bu aşinalık ve kabullenme ile birlikte modaya uymak, moda olana dahil olmak göze hoş gelmektedir.
Evde, işyerinde, düğünde, toplantıda kısacası farklı ortam ve zamanlara göre gelişen trendler bu nedenle önemlidir. Eskiden sadece nesneler için yaygın görülen moda artık zaman, kültür ve mekan üçlüsüne göre ayrılmaktadır. Sadece otomobil, giysi, parfüm, saç modeli vb. değil gece ve gündüze göre değişen trendler vardır.
Bilgi Demeti
bilgidemeti.com/moda-trend-nedir-moda-ile-trend-ayni-sey-mi

Yorum Yazın