Öğretmenin Yurt Kalkınmasındaki Yeri ve Önemi

Öğretmenler, öğrenme ve bilme ihtiyacı olan her meslekteki insanın rehberliğini yapan kutsal bir görevi yerine getirmektedir. İyi bir eğitim sistemine dahil olan iyi öğretmenler, iyi öğrenciler yetiştirmekte zorlanmazlar. Öğretmenlik, bir toplumun geleceğini oluşturan yapı taşlarını şekillendirici ustalardır. Doktorların, öğretmenlerin, hakimlerin, ülkeyi yönetenlerin ve akla hangi meslekteki kişi gelirse gelsin, mutlaka bir öğretmeni vardır. Bu nedenle öğretmenin yurt kalkınmasındaki yeri büyük ve önemlidir.

Gelişmiş ülkeler, teknoloji ve sağlıkla birlikte eğitim ve bilim için en büyük bütçeleri ayırmaktadır. Gelecek kuşaklara teslim edecekleri yurtlarını güvenli ellere bırakmanın yolunun da iyi yetişmiş, donanımlı, kişilikli ve ülkesini seven erdemli bireyler yetiştirmek olduğunun bilincindedirler. Bu bilinçle de öğretmenlere yüksek değer ve önem vermekte, onları sık sık onurlandırmaktadırlar.

Öğretmenin insanlığın geleceği olan çocukların rehberliğini kavrayan ülkeler, öğretmen yetiştirme açsından sürekli ve dinamik bir sisteme sahiptirler. Kuralları olan, kurum kültürü gelişmiş, nitelik sorunu bulunmayan okullar yaratarak, öğretmenlerin önünü açmıştır. Mesleki itibarı üst düzeyde olan öğretmenin, öğrenci tarafından model alınma isteği artmış ve böylece öğrenmeye karşı pozitif etkiler ortaya çıkmıştır.

Ülkelerin kalkınmasında, her alanda nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayan mesleklerden birindeki eksilme, kopma tüm mekanizmayı bozmaya yeter. Ülkelerin gelişmişiliğinde yurttaşların sıkı bağları, kurallı ve saygıya dayalı birlikteliği belirleyici rol üstlenir. Her insanın birbirine ihtiyaç duyması gerçeğini unutmamak gerekir. Çilingir olmazsa anahtarını unutan doktor dışarıda kalabilirdi, fırıncı olmasaydı kasap evine ekmek götürmezdi, berber olmasaydı vali beyi örnekleri çoğaltabiliriz.in saçı başı birbirine karışırdı… Bu örnekler saymakla bitmez. Ancak bu örnekleri hatırlamak suretiyle herkesin yetişmesinde belirleyici katkıları olan öğretmenin, ülke kalkınmasındaki yerini ve önemini bu şekilde daha iyi anlarız.

2 Yorum

  1. Meral
  2. Esra Güneş

Yorum Yazın