Öğretmenler Günü İle İlgili Yazı

Öğretmenler Günü’nün Anlam ve Önemi

İnsanı insan yapan eğitimdir. Bireyleri yetiştiren, okumayı, yazmayı, düşünmeyi ve iyiyi, güzeli öğreten öğretmenlerdir. Böylesine zor ve kutsal bir görevi üstlenen   öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi ve saygı elbette ki büyük olacaktır. Çünkü ulusumuzun ileriye gitmesinde en güç görevi omuzlayan öğretmen kitlesidir. Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamak amacıyla 1981’den itibaren, 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Aynı şekilde 24-30 Kasım arası da Öğretmenler Haftası olarak ilan edilmiştir.

24 Kasım’ın Öğretmenler Günü Olarak Seçilmesindeki Amaç

24 Kasım tarihi seçilmiştir çünkü, Büyük Ata’mız kara tahta başına geçip ulusuna o gün Başöğretmenlik yapmıştır. ( 1928) Böyle önemli ve anlamlı bir günün öğretmenlere verilmesi onlara duyulan saygının göstergesidir. Öğretmendir ulusunu yücelten. O’dur kendi tükenip giderken, yeni filizler yeşerten. Yüceliğin simgesi, iyinin doğrunun kaynağı, bilimin, bilginin ışığıdır.
Toplumda bu kadar önemli bir yeri olan öğretmenlerimize sahip çıkmalıyız. Çünkü öğretmenine sahip çıkan toplumların yarınları daha aydınlık, daha güvenli olur. Dünya var oldukça en gururlu, en seçkin meslek öğretmenlik olacaktır. Onlar insanlığın adsız mimarları ve gelecek aydınlık günlerin yol göstericileridir. Onların bize verdiği emeği hiçbir maddi karşılıkla ödeyemeyiz. Bu nedenle öğretmenlerimizi ebeveynlerimiz kadar sever ve sayarız. Çünkü bilgi pınarının suyunu ilk kez onların elinden içeriz. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi onlardan öğreniriz. Yaşantımız boyunca öğretmenlere duyacağımız şükran borcu her zaman gönlümüzde yaşamalıdır.
“İlim ve fen girişimlerinin çalışma alanı okuldur. Okul, genç beyinlere, insanlığa saygıyı, vatana ve millete sevgiyi, bağımsızlığın şerefini öğretir.” diyen ulu önder Atatürk, bu milletin yetiştirdiği en büyük öğretmendir. Dünyamız bilgi, teknik ve yüksek kültürler çağıdır. Öğretmen en yeni ve çağdaş bilgilerle donanarak öğrencilerine bunları aktarır. Onların iyi yetişmelerini amaç edinir. “Öğretmenler toplumun hayat damarlarından biridir. Bu damarda bir tıkanıklık kopma olursa o toplum çökmeye, geri kalmaya mahkumdur.” Atatürk, bu konuda “Öğrencilerimize ve gençlerimize verilecek eğitimin sınırı ne olursa olsun, her şeyden önce Türk bağımsızlığına, benliğine ve kültürel değerlerine düşman olan unsurlarla savaşma gereği öğretilmelidir.” der. BU duygu toplumun her bireyi tarafından benimsenirse o toplum düşmanlar karşısında yıkılmaz kale. aşılmaz engel olur. Onun yapıcılığını, yaratıcılığını ve doğurganlığını başka hiçbir meslekte bulmak mümkün değildir.
24 Kasım, Atatürk’ün yolunu izleyen , çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için insanımızı yetiştiren ve bu uğurda her türlü zorluğa katlanan Türk Öğretmeninin günüdür. Hepimize kutlu olsun.
Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/ogretmenler-gunu-ile-ilgili-yazi/

Yorum Yazın