Okul Risk Analizi Nasıl Yapılır? Okul Risk Analizi Örneği

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ister kamu isterse özel olsun tüm kurumlarda Risk Değerlendirme yapılmalıdır. Bununla beraber Acil durum Planları ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de yapılmalıdır. Bize gelen yazı ve yorumlarda okul risk analizi ve bir örneğinin gönderilmesi talebi öne çıkıyor.  Öncelikle MEB’e bağlı resmi oklu ve kurumlar için bu işlemler çok daha kolay yürütülüyor. Gelen resmi yazılar günü gününe takip edilmeli, öneriler zamanında yerine getirilmelidir. Özel okul ve kurumlar ise dışarıdan bir hizmet satın alabilirler. Ancak bu işemler ve yükümlülükler hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalılar. Yoksa bir OSGB firmasına ücret ödeyip kenarı çekilmek sorumluluklar ve yükümlülükleri karşılamaz.
Okullar için öncelikle İş sağlığı ve Güvenliği işlemlerini yerine getirecek bir yöneticinin yani işveren vekilinin atanması gerekmektedir. Bunu bir atama yazısıyla yerine getirmek gerekir. İkinci iş olarak işveren vekilinin yürürlükteki İSG mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak gerekir. Bu konuda Çalışma Bakanlığı ve MEB İlçe İSG Büro yöneticisi İş Güvenliği uzmanından destek alınız. İşveren vekili yapacağı işlemlerin ne olduyğuyla ilgili bilgileri edindikten sonra bir yol haritası belirlemelidir. Şimdi bunları sırasıyla madde madde belirtelim:

Öncelikli İSG İşlemleri ve Okul Risk Analizi Hazırlanması

 1. Önceki İSG Dokümantasyonu incelenmelidir.
 2. Kurumdaki çalışanlar arasındaki özel gruplar kapsamına giren personel belirlenmelidir.
 3. Çalıaşn Sayısına göre Çalışan Temsilcisi seçimleri veya atamaları yapılmalıdır.
 4. Çalışan sayısı 50 ve daha yukarı ise İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmalıdır.
 5. Kurul Toplantısı yapılmalıdır.
 6. Risk Değerlendirme Ekibi üyeleri belirlenmelidir.
 7. Acil Durum Ekipleri üyeleri belirlenmelidir.
 8.  İSG iç Yönerge taslağı hazırlanmalıdır. Taslak, bir sonraki kurulda onaylanmalıdır.
 9. Yıllık İSG çalışma planı hazırlanmalıdır.
 10. Yıllık İSG Eğitim planları hazırlanmalıdır.
 11. Çalışanların İSG Eğitimleri, Risk Değerlendirme Üyelerinin Eğitimleri,  Acil Durum Ekiplerinin Eğitimleri, Engelli Çalışanların Eğitimleri, İşe yeni başlayan her çalışan için en az 2 saatlik işe başlama eğitimleri verilmelidir.
 12. Kazan dairesi gibi bölümlerde çalışanların  belgelendirilmesi
 13. Okul/kurum bölümlerini kapsayacak şekilde tüm tehlikelerin belirlenmesi için Risk değerlendirme Ekip üyelerinin görevlendirilmesi.
 14. Kontrol listeleriyle belirlenen tehlike ve risklerden çalışanların korunması için bir Okul Risk Analizi hazırlanması.
 15. Okulun tüm bölümleri düzenli olarak, yeni riskleri tespit etmek amacıyla kontrol edilmelidir.
 16.  Tüm makine ve ekipmanın bakımı, kontrolü, muayenesi.

Yorum Yazın