Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda İstenen Belgeler

“Okulum Temiz” belgesini almak İçin yapılması gereken işlemler, Okulum Temiz Belgesi başvurusunda istenen belgeler ile hazırlanacak evraklar ve başvuru sırasında dikkat eidlmesi gereken kuralları, anlaşılır şekilde ve sırayla anlatıyoruz.

MEB ve TSE arasında imzalanan protokol ile okulların “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu” esaslarına uygun özellikler kazanması sonucu verilen belge Okulum Temiz belgesidir.

Belge sürekli midir?

Hayır. Okulum Temiz belgesi 1 yıl sürelidir. Okulun başvurusu üzerine bakanlık tarafından görevlendirilen tetkikçi, okuldaki incelemelerinden sonra şartların devam ettiği raporunu verirse süre birer yıl olarak uzatılır.
Okulum Temiz Belgesi,  klavuzda belirtilen uygulamaların okulun tüm alanlarında yapılıyor olması ve bu iş ve işlemlerin dokümante edilmesi sonuçu alınır. Masabaşı ve saha adı verilen bu iki aşamanın doğru ve kurum gerçeklerine uygunluğu halinde objektif kriterlerden oluşan öz değerlendirme sorularındaki uygunlukla beraber bu belge alınır.

Okulum Temiz Belgesi Almak için Hangi Evrakları Hazırlamak Gerekir?

Her ne kadar başvuru ekranında 6 adet belge yüklenmesi isteniyorsa da okulda yapılan işlemlerin ispatı için daha fazla evrak tutulması gerekir. Bu evraklar planlar, formlar, çizelgeler, talimatlar, eğitim dokümanları, tutanaklar vb. dir. Bu belgeler, çeşitli internet sitelerinde örnek planlar vb adıyla bulunmaktadır. Ancak bu örneklerden çok kurumun kendi özgün koşullarına göre hazırlanması daha önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de bir dosyalama sistemine uygun dokümantasyondur.

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Dosyalar Hangileridir?

Başvurular merkezisgb.meb.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Kurum yetkilisi tarafından taratılıp yüklenen dosyaların 3 MB boyutunu aşmaması gerekir. Evrakların imzalanıp, onaylanıp, her sayfası paraf edilmiş şekilde yüklenmesi gerekir.

  1. Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi
  2. Risk Değerlendirme Raporu
  3. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
  4. Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları//Talimatları
  5. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait Kayıtlar
  6. Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait Kayıtlar

Öz Değerlendirme Soru Listesi standart olup, tüm okullar içindir. Soruların tümünün cevaplanması gerekir.
Okulum Temiz Belgesi ile ilgili gerekli tüm belgeler ve klavuz için tıklayınız…

Yorum Yazın