Okyanuslar ve Kıtalarla ilgili Yazı

Okyanuslar, kıtaları birbirinden ayıran geniş ve açık denizlerdir. Yeryüzünün yaklaşık üçte ikisini (%70) kaplarlar. Bu alanın yarısı kadarında su seviyesi 3000 metrenin üzerindedir.  Okyanus,Yunanca “nehir” anlamına gelen “Okeanos” sözcüğünden gelmektedir. Yunanlılar Cebelitarık Boğazı’ndan gelen güçlü akıntıyı fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir. Okyanuslar ve Kıtalar birlikte anılan ve incelenen iki ayrı kavramdır.
Dört milyar yıl önce Dünya yüzeyi suyun sıvı olarak kalmasına olanak tanımayacak kadar sıcaktı. Su,uzayda yok olmak üzere volkanik gazdaki buhar olarak püskürürdü. Yaklaşık 3.85 milyar yıl önce dünya soğuyarak içinde buharında yer aldığı bir volkanik gaz atmosferi oluşturdu. Daha sonra su yoğunlaşmaya başladı ve okyanuslar oluştu. Yağmurlar ise kayalardaki tuzu denizlere taşımaktadır. Bu nedenle deniz suyu tuzludur. Ortalama olarak okyanus ağırlığının %2.9’unu tuz oluşturur.
Okyanuslar ve Kıtalarla ilgili kısa yazı
Denize baktığımız, tekneyle açıldığımız veya yüzdüğümüz zaman suyun bir yüzeyi olduğunu biliriz. Ancak; okyanusların ortalama derinliği 5.000 metre civarındadır ve en derin okyanus çukuru 11.000 metreye ulaşır. Everest Tepesi, bu dip derinlikten daha kısadır (2000 metreden daha fazla). Okyanusun üst birkaç metresi, tropikal bölgelerde 26 santigrat derece sıcaklığında olabilir. Isıyı, gün boyunca güneş ışığından alır ve geceleri atmosferi ısıtırlar. Okyanusun bu katmanı, atmosferin tamamından daha fazla ısı içerir. Büyük Okyanus Dünya’nın en büyük okyanusudur

Kıta (Anakara)

Yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarına kıta (anakara) denir.
Kıta’yı tanımlayan tek bir standart yoktur ve bu yüzden farklı kültürler ve bilimler neyin kıta olarak yorumlanacağına ilişkin farklı listelere sahiptirler. Genelde, bir kıta geniş alanlı olmalı, sualtında olmayan topraklardan meydana gelmeli ve önemli jeolojik sınırları olmalıdır. Bazıları en fazla dört ya da beş kıta olduğunu düşünürken, en yaygın kullanımda altı veya yedi kıta sayılır.Ama genelde yedi kıta olarak bilinir. Bazıları Afrika, Avrupa ve Asya’nın birleştiği yeri Avrasya kıtası olarak görür, ancak burası sanıldığı gibi ayrı bir kıta değil sadece o bölgenin takma adıdır.

Dünyanın yedi kıtası şunlardır:

 • Avrupa
 • Afrika
 • Antarktika
 • Asya
 • Amerika
 • Avustralya (Okyanusya)

Ayrı olduğu savunulan (ara) kıtalar:

 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika
 • Avustralya
 • Okyanusya

Takım kıtalar:

 • Avrasya
 • Afrika-Avrasya

Okyanuslar ve Kıtalar:
bilgidemeti.com/okyanuslar-ve-kitalarla-ilgili-yazi/