Ormanların Önemi ve Faydaları

Ormanların önemi ve faydaları maddeler halinde

Orman, ağaçların oluşturduğu bir topluluktur. Orman; ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın meydana getirdiği bir eko sistemdir. Ormanlar, tartışılmayacak şekilde doğaya yani tüm canlılar alemine faydalar sağlayan bir eko sistemdir. Ormanlar; kendisini oluşturan üyelerin, uzun zamanlardan beri karşılıklı olarak etkileşmeleri ile birlikte biyolojik bir dengeye sahiptir. Ormanların Önemi ve Faydalarını bu biyolojik dengenin varlığı açıklamakta yeterlidir. Öyle ki bu dengenin bozulmaması ormanların sağlığı ve varlığı açısından şarttır. Söz konusu denge bozulursa, ormanların varlığını sürdürme olanağı ortadan kalkar.

Ormanların Faydaları Maddeler Halinde

Orman ekosistemi içinde bulunan her varlık, gözle görülsün ya da görülmesi, ister dev bir ağaç isterse  gözle görülemeyecek ölçekteki bir bakteri olsun, ormanların vazgeçilmez bir parçasıdır.  Kısacası ormanlar, yaşayan, çoğalan dinamik bir olguyu ifade eder. Ormanlar, insanlığa sağlık ve estetik katkılar sunması yanında iktisadi bir kaynaktır aynı zamanda. Başlangıçta insanlar için günlük ihtiyaç kaynağı olan ormanlar, modern çağda artık yaşamın her alanında vazgeçilmez bir unsur oldu. Ormanlar,  sadece maddi bir unsur değil, estetik bir olgu olarak öne çıkmaya da başladı.

Ormanların Faydaları Maddeler Halinde

 1. Yakacak (Isınma Ürünü) olarak Kullanım
  Ormanın ilk kullanımı, ağaçların odun olarak kullanılması şeklinde olmuştur. Isınma aracı olarak kullanılan orman ürünleri artık bu özelliğinden çok daha fazla öneme sahip hale gelmiştir.
 2. Mobilya Ürünü olarak Kullanılma
  Orman ürünlerinin; kereste olarak  sadece masa sandalye dolap imalatı değil,  iki binin üzerinde kullanım olanağına sahip olduğu bilinmektedir. Kerestenin teknolojik özellikleri üzerinde yapılan araştırmalar, keresteden  yararlanma şekillerinin ve olanaklarının daha da artacağını göstermektedir.
 3. Kağıt Ürünleri Olarak Kullanımı
  Basım yayım ürünlerinde, kitap ve dergi ham maddesi olarak orman ürünlerinin kullanımı geçmişten günümüze gelen çok önemli bir unsurdur.
 4. Gıda ürünü Olarak
  Ormanlar reçine, tanen, sığla yağı, defne yaprağı, defne yağı, mantar, çam fıstığı, keçiboynuzu (harnup), kestane, somak, cehri, mahlep, kitre (geven), meyan kökü, meyan özü, kekik, ıhlamur çiçeği, ada çayı, menengiç, salep vb. sayılamayacak denli çok ürünle insanoğlunun yararlandığı en büyük doğal kaynaktır.
 5. Orman Su Varlığını Korur ve Düzenler
  Ormanların yağışları artırdığı konusunda önemli bulgular açıklanmıştır. Ağaçların  kökleriyle topraktan aldığı suyu yapraklarıyla atmosfere vermektedir. Bunun sonucunda  havadaki nem oranı artmaktadır. Bir meşe ağacının, günde 570 litre suyu: ortalama olarak bu yolla (transpirasyon) atmosfere verebilme özelliği vardır. Ormanların aynı zamanda, suyun niteliğini iyileştirici yanı da bulunmaktadır. Ormanlar, su varlığının yalnızca düzenliliğini değil, aynı zamanda bu suların temizliğini de sağlamaktadır.
 6. İklim ve Orman
  Ormanlar ve iklim arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Bunun anlamı, ormanın iklim üzerindeki etkilerine karşılık, iklimin de orman üzerinde etkileridir.  İklim, orman eko sistemlerinin yapısı üzerinde önemli bir etkendir.  Bununla birlikte ormanların tipleri ve özellikleri, yayılış bölgelerindeki iklim, bölge ve toprak durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 7. Canlıların yaşama ortamıdır.
  Ormanların bir parçası olan canlıların varlığı önemlidir. Bu canlıların yaşamalarını ve gelişmelerini sağlayan bir faktör olarak ormanlar, yaşamın dinamik unsurlarının bir parçası ve ekosistemi nedeniyle aynı zamanda bir bütünü olarak düşünülmelidir.
 8. Ormanlar Erozyon ve toprak kaymasına karşı gereklidir
  Ormanlar, toprak kaybı, toprak kayması gibi toprak hareketlerine karşı koruyucu özelliklere sahiptir.
 9. Orman Oksijen Kaynağıdır
  Ormanların, havadaki kirliliği emip tozu süzmektedir. Buna örnek olarak, 1 hektar çam ormanının yılda 30-40 ton, ladin ormanının 32 ton ve kayın ormanının 68 ton kadar bir tozu süzmesi gösterilebilir.
  Ormanların oksijen üretme etkinliği üzerine yapılan bir araştırmada, hektar başına olmak üzere, iğne yapraklı ormanların yılda 30 ton, geniş yapraklı ormanların 16 ton, tarım kültürlerinin ise 3-10 ton oksijen ürettiği saptanmıştır.
 10. Estetik olgudur
  Ormanlar, çevre ve doğa güzelliğine katkıları ile çok önemli bir rol oynamaktadır. Ormansız bölgeler le ormanı bol olan bölgeleri kıyaslamak bile mümkün değildir.

Ormanların başlıca faydaları liste halinde de olsa yukardakilerle sınırlı değildir. Ormanların daha aklımıza gelen gelmeyen binlerce faydası bulunmaktadır.

Kaynak: https://www.bilgidemeti.com/ormanlarin-onemi-ve-faydalari/

Bir Yanıt

 1. gönül