Osman Gazi

Osman Gazi (H. 699-726 M. 1299-1326), Ertuğrul Bey’in üç oğlundan birisidir. Annesi Hayme Hatun’dur.

Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. Zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibi idi. Babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyler, ittifakla Osman Bey’i aşiretin reisi olarak tanıdılar.
Osman Bey, beyliğin başına geçtiği zaman,23 yaşında idi. Uzun boylu, geniş göğüslü, kalın ve çatık kaşlı, elâ gözlü ve koç burunlu idi. İki omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmi, aşağı kısmına nispetle daha uzundu. Çehresi yuvarlak ve teni buğday renginde idi.
Büyük şeyhlerden Edebali’nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur’an-i Kerim’i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşhurdur. Şeyh bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir.
Osman Bey, 1287’de Karacahisar’ı fethetti.1280’de Domaniç’te Bizanslıları yenerek Bilecik’i fethetti ve Selçuklu Hükümdarı tarafından uç beyliğine verildi. 1299’da İnegöl fethedildi. Selçuklu Devleti yıkıldı ve Osman Bey müstakil beyliğini ilân etti. 1300’de Yenişehir ile Köprühisar, 1302’de ise Akhisar ve Koçhisar fethedildi.
Osman Bey’e babasından kalan arazinin genişliği 4800 km. kare idi. Kendisi vefat ettiğinde ise, beyliğin toprak genişliği 16.000 km. Kareye ulaşmıştır. Vefat etmeden önce oğlu Orhan Bey’e söyle vasiyet etmiştir :oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim Sudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslam’ın yüceliğini yasatınız. Cihadın kemâline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslam’a hizmet ediniz. Zira Cenap-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihatlarınızla Kelime-i Tevhidi çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Resulü Azam’ ın şefaatinden mahrum kalsın. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, Hz. Allah’ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ’ya emanet ettim. Her isinde adaleti üstün tut.
Vefatında 68 yaşında idi. Tarih ise, Ağustos 1326’yi gösteriyordu.
Vefat ettiğinde geriye biriktiği mal varlığı şunlardı : Bir at mıhı, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkes, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık. Osman bey vefat ettiği zaman zayıf bir rivayete göre, Söğüt’te babasının yanına defnedilmiş ve Bursa alınırsa oraya defnini vasiyet etmişti. Bunun için 1326’da Bursa alındıktan sonra vasiyeti yerine getirilerek cesedi Bursa’ya nakledilip, Hisar’da (Saint Eli) namına yapılmış olan Gümüşlü Künbed’e defnedilmiştir. Fakat vekayün tetkikine göre vefatın 1326’da Bursa’nın teslim alınmasından sonra olduğu anlaşılıyor.
Osman Bey zamanında yasayan İslam büyükleri :Silsile-i Sâdât-i Naksibendiyye’nin onuncu ve on birinci halkalarını teşkil eden, Hâce, Arif Rivgiri ve Hâce Mahmud Incir Fagnevi (k.s.)Hazretleri, Şeyh Saadettin Cibavi, Bahaüddin Veled ve müellif Pehlivan Mahmud Poyraz.
Erkek çocukları : Pazarli Boy, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey.
Kız çocukları : Fatima Hatun.

Yorum Yazın