Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya

Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası

Bu makale, oyun ve bilişsel gelişim araştırmalarına eleştirel bir bakışın yanısıra bu bakışı aydınlatan iki büyük kuramsal çerçevenin bir analizini ortaya koymaktadır.. Son zamanlara kadar bu alandaki başat etki, oyuna yaklaşımı, bilişsel gelişim kuramının bütünleyici bir parçasını oluşturan Piaget’in olmuştur. Pigaetci araştırma programı, tükenmiş olmaktan uzak olmasına karşın, bu yaklaşımda sosyokültürel boyutun bulunmaması, gelişim kuramı giderek büyük bir alternatif çerçeve olarak ortaya çıkan Vygotsky’nin etkisi için bir alan yaratmıştır.  Ancak bu ikinci araştırma akımı, bugüne kadar Vygotskyci “esin”i sınırlı ve yetersiz bir biçimde dikkate almıştır.  Özellikle, etkileşime çok sınırlı olarak odaklanılmış ve oyun bağlamını tanımlayan ve biçimlendiren daha büyük sosyokültürel öğelerle ilgilenilmemiştir.

Bu makale, daha güçlü bir araştırma bakışaçısının anahatlarının önerilmesiyle sonuçlanmaktadır. Diğer kaynaklar arasında bu yaklaşım, kısmen Piagetci ve Vygotskyci perspektiflerdeki belirli öğelerin Durkheim ve Freud’daki kökleriyle yeniden bağlantılandırılması ve Geertz tarafından savunulan kültürel yorumlama yaklaşımının kullanılması yoluyla, Piagetci ve Vygotskyci yaklaşımların kendi içlerindeki keşfedilmemiş bazı olanaklar üzerine kurulmaktadır.
Makalen,in PDF formatlı tamamı
Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayınlandığı cilt : 37
Yayın Sayısı : 2
Yayınlandığı yıl : 2004
Yayınlandığı sayfalar : 137-169
Emeği Geçenler : MELİKE TÜRKAN BAĞLI (Çeviren)