Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümü, taban puanları, iş alanları ve mesleğin gerektirdiği özellikler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), eğitim kurumlarında rehberlik servisi hizmetleri olarak bilinir. Ancak sadece eğitim değil, yaşamın tüm alanlarında geçerli olan ve kısaca koruyucu ruh sağlığı hizmetleri olarak tanımlanabilecek bir alandır. Ancak bu hizmet kapsamında ruhsal problemlerin tanı ya da tedavisi bulunmaz. Okullardaki rehberlik servisleri yanında Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bu kapsamda öğrencilere uyum sorunları, mesleki yönlendirme, zorbalıkla başa çıkabilme ve meslek seçimiyle ilgili danışmanlık yapmaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gelişimsel ve uyum sorunları olan bireylerin yanında meslek yönlendirmeleri (seçimi) içindir. Bu nedenle sadece her kademedeki okullar değil tüm bireylerin ihtiyaçlarına yöneliktir. PDR iki alandan oluşur. Bunlar psikolojik danışmanlık ve rehberliktir.

Rehberlik; bireyin kendisini tanıma, sorunlarla başa çıkabilme, gerçekçi kararlar alma, akranlarıyla ve yetişkinlerle uygun, sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurabilme, ilgi ve yeteneklerini geliştirme davranışlarını kazandırmaya yönelik olarak, uzman kişilerce yürütülen hizmetlerdir. Eğitim yanında sağlık ve sosyal rehberlik hizmet alanları mevcuttur. Rehberlik, problem alanları bakımından kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik şeklinde bölümlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev alan PDR uzmanları, Rehber Öğretmen Ünvanı ile çalışmaktadır. Bu öğretmenler, okula yeni başlayan öğrencinin uyum sorunları, öğrencilerin arkadaş bulma konusundaki problemleri, sınav kaygıları yanında meslek seçimleriyle ilgili destekleri sunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, “hastalık” durumunda olmayan yani tıbbi midahale ya da ilaç tedavisi gerektirmeyen bireylere yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleridir. Psikolojik Danışmanlar, çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı, çiftler ve aile gibi çok çeşitli danışan gruplarıyla çalışabilirler.

Rehber Öğretmen, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanı olmak için gerekli şartlar nelerdir? Mesleğin gerekleri, çalışma koşulları ve atama puanları ile iş bulma imkanları nasıldır?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanı olabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda gerekli puanı alarak, üniversitelerin lisans düzeyindeki bölümlerine grip mezun olmak gereklidir.

PDR mezunları, başta okullar olmak üzere hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde görev yapabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında Rehber Öğretmen olarak atanırlar ve mevzuatlarına uygun iş ve işlemleri yürütürler. Okullardaki çalışma saatleri ve tatil günleri diğer öğretmenlerle aynıdır. Haftada 18 saat ek ders ücreti alırlar. Tüm okul türlerinde görev yapmakta olan rehber öğretmenler aynı zamanda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde de görev yapabilirler.

Rehber öğretmenler ya da PDR uzmanları insan davranışı, yönelimi ve anlama-tanıma etkinliklerinin yoğun olduğu bir hizmete talip olmalıdır. Bu nedenle sabırlı, empati yeteneği yüksek, genel bilgi düzeyi ve donanımı iyi, iletişim yeteneği yüksek kişilerin tercih etmesi yerinde olur.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikolojik_dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k_ve_rehberlik

Yorum Yazın