Risk Değerlendirme İçin Örnek Kontrol Listeleri

Örnek Risk Değerlendirme Kontrol Listeleri (Bakanlıkça Yayımlanmıştır)

6331 gereğince Risk Değerlendirme, bütün işyerlerinde yapılması gereken önemli işlerdendir. İşyerlerinde risk oluşturacak potansiyeldeki tehlikelerin saptanması ve bunların tamamen veya kabul edilebilir risklere dönüştürülmesi, yani risklerin kontrol altında tutulması esastır. Bu görev işverenindir. İşveren risk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıp İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Resmi Sitesinde eklenen kontrol listeleri, Risk Değerlendirme Raporu hazırlayacak küçük firmalar için oldukça faydalı. Risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla örnek niteliğinde “risk değerlendirmesi rehberleri” olarak yayımlanmıştır. Bu8nunla birlikte İş Güvenliği Uzmanları tarafından da rahatlıkla kullanılabilir özelliktedir.  İş Güvenliği uzmanları ile beraber işyeri risk değerlendirme ekip üyeleri bu kontrol listelerini, saha gözlemlerine göre geliştirebilirler.
Aşağıda bağlantıları verilen ve çok sayıda sektöre göre listelenen kontrol listeleri tek başına risk değerlendirme değildir. Örneğin gıda işletmeleri için Mutfak Lokanta ve Pastahaneler için Kontrol Listesi kullanılabilir. Burada belirtilen tehlikeler, alınacak önlemler ve sorumluluklar işyerinin büyüklüğüne ve yönetiliş tarzına göre değişiklik gösterebilir. Ekleme veya çıkarma yapılabilir.
Yapılacak işlemi kısaca anlatmak gerekirse:
  1. Risk değerlendirme Ekibi, yönetmelik esaslarına göre kurularak gerekli görevlendirmeler yapılır.
  2. Belirlenen tarihte işyerinin tüm alanları, aşağıdaki bağlantıları verilen kontrol listelerinden uygun olanların çıktısı alınarak, binanın eklentileri, giriş çıkışları kontrol edilir ve evet/hayır şeklinde işaretlenir. Gerekli açıklamalar eklenir.
  3. İSG profesyoneli tarafından belirlenen Risk Analizi metoduna uygun olarak Risk Değerlendirme formu hazırlanır.
  4. Risk değerlendirme Yönetmeliğine uygun olarak dokümantasyon hazırlanır.

Yorum Yazın