Sabri Berkel

Sabri Berkel(1907-1993)
1929’da İtalya (Floransa)’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim alan ve Rönesans ustalarını tanıma fırsatı bulan sanatçı 1935’te Türkiye’ye döner. Rönesans üslubunu çok iyi kavrar. İtalya müzelerindeki incelemeleri sonucunda edindiği klasik kültür, sanatının en dikkat çeken yanıdır. D Grubu’nun sergilerine katılan sanatçı 1930-1950 yılları arası; yapısal biçim özelliklerinin öne çıktığı portreler, çıplak ve ölü doğa resimleri yapar. 1950’lerin başlarında Kübizm’in düzlem bölümlenmesine dayanan figür soyutlamalarına yönelir. Daha sonraları çizginin titreşimli fırça vuruşlarıyla uygulandığı ve yapıya ritmik bir hareket katan bir tarza yönelir. Berkel bu tarzla figürden uzaklaşıp çizgi renk ilişkisini yansıtır. Bu tarz zamanla renk-biçim ilişkisine dönüşür ve 1960’lardan sonra lekeci antlımın öne çıktığı eserler üretir. Sanatçının hemen hemen tüm soyut eserlerinde hat sanatının etkilerini görmemiz mümkün. Eserlerinde renk unsuru kendi başına var olur. Bir renk diğer bir rengi tamamlar.
Resminin bir diğer tamamlayıcı unsuru mekandır. Baskı ve yağlıboya resimlerinde renk bölümlerinin ve lekelerin onları çevreleyen boş alanlarla kurduğu ilişki, onun renk ve mekan anlatımlarının değişkenliğini yansıtır. Bu iki olgu ilişkisinde renk unsuruna verilen ağırlıkla yeni anlatımlara ulaşır
Kaynaklar:
Anonim, Çağa Koleksiyonu Kataloğu, İstanbul 2002, s. 308.
Seyfi Başkan, Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları, s. 63.
Ayla Ersoy, Günümüz Türk Resim Sanatı 1950’den 2000’e, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1998, s. 34.

Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN