SAĞLIK TARİHİNDE SİYANÜRÜN YERİ VE ETKİSİ

İnsanlık tarihindeki ilk sağlık ve tedavi merkezi Bergama’da kurulmuştur. Antik çağda Bergamalı hekim Galenos’un kurduğu bu merkezin girişinde, “Ölüm Buraya Giremez” yazmaktadır…
Siyanürün İnsan Sağlığına Etkisi:
Bergama – Ovacık altın madeni cevher içeriğinde altın ve gümüş dışında şu elementler bulunmaktadır: Arsenik, Antimon, Bakır, Cıva, Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Kükürt. Atık bileşimi de bu maddeler ve bunlara ek olarak demir ve siyanürden oluşmaktadır. Halk sağlığı uzmanları, siyanürün yanı sıra ağır metallerin oluşturacağı riskler üzerinde de durmaktadır. Siyanür; hidrojen siyanür, sodyum siyanür ve potasyum siyanür gibi bileşikler halinde ya da serbest olarak bulunur. Siyanür toprak yoluyla yeraltı sularına geçebilir. Havadan, içme sularından, cilt yoluyla ve siyanür bulaşmış yiyeceklerin yenmesi yoluyla vücuda alınabilir. Solunumla alınan yüksek miktarda siyanür, kısa sürede beyin ve kalbi etkileyerek koma ve ölüme neden olur.
Düşük düzeyde siyanüre uzun süre maruz kalma sonunda solunum güçlükleri, kalp ağrısı, kusma, kan değişikleri, baş ağrısı ve tiroid bezinde bezinde büyüme ortaya çıkabilir. Besinlerle alınan yüksek miktarlardaki siyanür de yine solunum darlığı ve derin nefes alıp verme, bilinç kaybı ve ölümle sonlanır. Ayrıca el ve ayak parmaklarında zayıflama, yürüme güçlüğü, görmede bozukluk, sağırlık görülebilir. Cilde siyanür teması irritasyon ve yaralar açılmasına neden olur.

Yorum Yazın