Satış Teknikleri, Taktikleri ve Piyasa Başarısı

Yeni ekonomik gelişmeleri artık küresel olaylar ve dünya piyasaları belirliyor. Ticarette de yeni finansal ortamlarda da kar etmek, kar payını artırmak kısacası pazarda etkin olmak tek hedef durumunda.  İrili ufaklı tüm girişimcilerin hedefi aslında sadece pazara hakim olmak yani payını arttırmak.  Satış ve pazarlama teknikleri üzerinde modern ve sistemli bir çalışma süreci ve yoğun emek gerekli. Ekmek aslanın midesine kadar inmiş durumda. İrili ufaklı tüm firmalar için geçerli olan şey rekabet etmek ve pazarı kapmak. Üretilen malın niteliği çok önemli ancak buna uygun pazarlama faaliyetleri  de aynı oranda etkili. Üretilen malın niteliği ne kadar yüksek olursa olsun, doğru ve etkili pazarlama yapılamıyorsa tüketiciye yani müşteriye ulaşmak güçleşir. Kısaca satış teknikleri, taktikleri piyasa başarısını belirli,yor.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, yükselen piyasa araçlarından yararlanmak için dijital çağın tüm gereklerini yerine getirmek gerekmektedir. Günümüzde her alanda gözlenen gelişme, pazarlama tekniklerine de yansımıştır. Eski pasar bulma metotları, satış teknikleri ve eski reklamcılık anlayışı yeterli etkiden uzaktır. Her şeyden önce başarılı satış teknikleri için başarılı satış uzmanları, yönetici ve yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Satış Rakamları Hedeflemek ve Satış Hedeflerine Ulaşmak

Pazarda etkin olmak için kullanılabilecek birçok teknik vardır. Zamanla bu teknikleri değiştirmek, başarılı olan teknikleri uygulamak yerinde olacaktır.

Nitelikli ve Yaratıcı Tanıtım Metni Oluşturmak

Modern satış ve pazarlama tekniklerinin firma tarafından benimsenmesi esastır. Bu nedenle birebir direk müşteriye ulaşım odaklı klasik ticaret anlayışından internet odaklı olana yönelmek şarttır. Bazı sektörler hariç neredeyse tüm ürün pazarlama süreci artık internet aracılığıyla etkili şekilde yürütülmektedir. İlk bakışta bunun adı e-ticaret olarak algılansa da e-ticaret dışındaki alternatifler de çok önemlidir. Özellikle sosyal medya ve kurumsal web sitesi üzerinden yapılan tanıtım yazıları, videoları ve görselleri çok etkilidir. Bu sunumların, profesyonel bir ekip tarafından modern tanıtım anlayışı ilkeleri doğrultusunda hazırlanması başarının anahtarlarındandır. Yaratıcı metinler, etkili ve özgün videolar firma marka değerini olumlu yönde etkileyecektir.

Çarpıcı, Özgün ve Dikkat Çeken Bir Slogan

Ürün kalitesi me kadar yüksek olursa olsun, alıcı ya da tüketiciye bunun anlatılması lazım. Müşterinin dikkatini çeken, çarpıcı bir slogan bulmak ilk adım. Etkili bir slogan, firmanın marka değerini de artıran unsurlardandır. Slogan yanında firmanın ürününü kategorize eden çarpıcı satış ve pazarlama cümleleri oluşturmak ve satış elamanlarının bunları kullanmasını sağlamak gereklidir. Etkili, dikkat çekici satış cümleleri, sade ve net ürün açıklamaları ve firmayı ve satış yaptığı ürünü kategorize eden dikkat çekici bir slogan…

Müşteriye Mal satılmaz, Müşteri Mal alır

İşte bu sihirli cümle her şeyi açıklamaktadır. Hiç kimseye mal satamazsınız, müşteri malı kendisi alır. Doğru ve saygın satış budur. Doğru satış uzmanı ise müşterinin mal alma ihtiyacını hatırlatandır. Ortada ihtiyaç varsa ve o ihtiyacı karşılayan ürün sizdeyse bu satış gerçekleşmelidir.

Müşteri Haklıdır

Müşteri yani alıcı merkezli çalışma prensibini ilke edinmek lazım. Sadece fiyat ve ürün bazlı bir çalışmanın yerine müşteri profilinin analiz edilmesi gerekir. Müşterilerden aktif dönüt alabilme imkanlarını oluşturmak, müşterilerin beğenilerini dikkate almak ve müşterilerin memnuniyet düzeyini tespit edecek bir çalışma tarzı benimsemek çok faydalı olacaktır. Böylelikle hem müşteri kendine verilen önemi unutmayacak hem de firmanın özgüvenli davranışını marka değeri olarak algılayacaktır. Bu da kalıcılık, piyasa rekabet şartlarında öncelik demektir.

Özgün Ürün İsmi ve Tasarımı

Ürün niteliğini belirleyen bir çok unsur vardır. Bunlardan biri de müşteriler üzerinde olumlu psikolojik etki oluşturmaktır. Ürün ismi bu açıdan çok önemlidir. Akılda kalan, iyi çağrışımlar yapan, kolay söylenebilir bir isim her zaman daha avantajlıdır. Ürün tasarımı da öncelikle konulardandır. Ürün tasarımından kasıt, tüm biçimsel özelliklerinden ambalajına ve nihayetinde müşteriye sunuluş ortamına kadar bir dizi çabadır.

Yaygın Satış Noktaları Oluşturmak

satıcıların birden çok noktada oluşturacağı satış noktaları müşteri üzerinde olumlu etki yaratır. Özellikle büyük AVM lerde oluşturulacak stantlar bu amaca hizmet etmektedir.

Demo Ürün Dağıtımı, Sunumu

Müşteriler tarafından denenen ürünler, eğer gerekli nitelikleri taşıyorsa hızla rağbet görmeye başlayacaktır. Otomobil sektöründe deneme sürüşleri bu kapsamda düşünülebilir. Yine sıkça karşılaşılan termal tesislerle ilgili tanıtım turları da buna örnektir.

Çalışma Ekibinin Uzmanlığı

Tanıtım ve satış günümüzde uzmanlık gerektiren alanlardandır. Gelişmiş ekonomilerde satıcılar çok iyi kazanç elde ederken, itibar da kazanmaktadırlar. Firmaların bünyesindeki çalışanları modern satış teknikleri eğitimi ile desteklemeleri gerekirse harici eğitim kurumlarında, gerekli donanıma sahip bir çalışan profili oluşturmalıdır.
BilgiDemeti

Yorum Yazın