SEHER YELİ

SEHER YELİ

SEHER YELİ
Ayrılık hasreti kar etti cana
Seher yeli sevdiğmden bir haber
Selamın tebliği kutbi cihana
Seher yeli sultanımdan bir haber
Bülbül gibi bağlamışım gareler
Ayrılık derdine nedir çareler
Melhem kabul etmez dilde yareler
Seher yeli sevdiğimden bir haber

Yorum Yazın