Şevket Arman Kimdir? Kısaca Hayatı ve Sanatçı Kişiliği

Şevket Arman (1918-1979)

1918 yılında Urfa’da doğdu. 1937’de  İstanbul Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünü 1940 yılında tamamladı.  Resim öğretmenliği yapmaya başladı. 1949 yılında MEB tarafından iki yıl süre ile Fransa’ya gönderildi.Paris’de Academie National Superieur des Beaux artsa misafir öğrenci olarak Jan Sanverbi atölyesinde ve Andre Lhote academia’ya devam etti.  Bir süre Kıbrıs Türk ortaokul ve liselerinde resim öğretmenliği yaptı.  1959 yılında Edirne Lisesindeki görevine döndü.  Şevket Arman, 1979 yılında vefat etti.
Şevket Arman Kimdir? Kısaca Hayatı ve Sanatçı Kişiliği
Paris Ulusal Sanat Akademisi’nde eğitim alan Şevket Arman, ülkemizde 1950’li yıllarda başlayan soyuta yönelişten etkilenir ve soyut resim alanında özgün çabalar verir.
Başlarda soyut, figür ve nü çalışmalar yapan sanatçı 1960’lı yıllarda eski Türk kaligrafi sanatından etkilenerek soyut kompozisyonlarda kaligrafi geleneğini anımsatan öğeleri kıvrak bir hareket ritmiyle katı, geometrik biçimlerde şekillendirmiş ve bu anlamda özgün eserler üretmiştir. Arapça’yı çok iyi bilmesi bu tür çalışmalardaki başarısının kaynağı olarak görülür.
Siyah kalın çizgilerle oluşturulan biçimlerin arasında kalan üçgen, daire veya dikdörtgenlerin içleri açıklı koyulu armonik pastel tonlamalarla boyanıp birbirinden ayrılarak, resmin bütününde bir denge sağlayacak şekilde yerleştirilir.
Siyah beyaz renklerle sağlam bir eksen üzerinde kurgulanmış kompozisyonları onun hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan, disiplini ve geometrik formları çağrıştıran katı bir üslubu olduğunu gösterir. Şevket Arman yapıtlarını, mantıksal bir düzenleme anlayışı ve renk duyarlılığıyla dengeler.
 Kaynak:
Ayla Ersoy, Günümüz Türk Resim Sanatı, 1950’den 2000’e, s. 35.

Hazırlayan
Nazlı ŞAHİN