Sivil Savunma Günü Hakkında Kısa Yazı

28 Şubat Sivil Savunma Günü Konuşma Metni

Her 28 Şubat günü kutlanan Sivil Savunma Günü, insanlığı etkileyen, can ve mal güvenliğine zarar veren afetlere hazır olabilme yeteneği kazandırmayı hedefler. Depremler, büyük ölçekli yardımlar, sabotaj gibi kitlelerin yaşantısını etkileyen bir çok afete hazır olmak, can ve mal kayıplarını azaltmaktadır.

28 Şubat tarihini Sivil Savunma Günü olarak kutlanmakta olan günün önemini kavramak için çok düşünmeye gerek yok. Doğal afetlerin önceden belirlenip, önlem alınması her zaman mümkün olmuyor. Özellikle depremler bu konuda çok ciddi kayıplara neden olan büyük afetlerdir. Bunun yanında savaşları da plan dahiline almak, sivil savunma prensiplerine uygun planlar ve tatbikatlar yapmak gereklidir.

Sivil savunma unsurları arasında ekipler yani Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinin eğitimleri çok önemlidir. Bu ekiplerin yapacağı çalışmalar, afetler sonrasında oluşabilecek panik hareketleri önleyecektir. Fabrikalar, okullar, hastaneler gibi toplu yaşam alanlarında insanların, afet sırasında ve sonrasında nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Yine yangın veya deprem sırasında güvenli toplanma merkezlerine ulaşmak, savaş sırasında korunaklı olan sığınaklara yerleşmek ve oralardaki hareket tarzı hayati önem taşır.

Sivil savunma amirlerinin görev ve statüleri,  acil kurtarma ve yardım ekipleri,  sivil savunma planları, sivil savunma birlik ve ekip personelinin eğitimi ve  gençlerin ve sivil toplum örgütlerinin eğitimi ile ilgili sürecin yetkililer tarafından izlenmesi gereklidir. Sadece her 28 Şubatta değil, periyodik olarak örneğin 6 ayda bir personel tahliye tatbikatlarının her afet için ayrı ayrı tatbiki gereklidir. Çalışanların güvenli bölgelere ideal sürede ulaşmaları, orada eksiksiz olarak bulunmaları, olası aksaklıkta kurtarama ekibinin devreye girerek gerekiyorsa ilk yardım ekiplerince teslimi gibi durumlar tatbikatla değerlendirilmelidir.

28 Şubat Sivil Savunma günü münasebetiyle yapılan tüm çalışmalar çok değerlidir. Her yıl aynı ciddiyet ve bir önceki tatbikatlarda ortaya çıkan hatalar, aksilikler değerlendirilirse daha da değerli olan bir gündür. İstatistikler de göstermektedir ki, afetlerden sonra yapılan doğru kurtarma ve tahliye işlemleri çok büyük oranda can kayıplarını azaltmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 28 Şubat Sivil Savunma Günü, önemi çok daha artan bir gündür.

BilgiDemeti