SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) NEDİR?

Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Sivil Toplum Örgütleri olarak da anılan ve vatandaşların değişik alanlarda sosyal ve ekonomik faaliyetlerindeki çıkarlarına hizmet eden kuruluşlardır. Asker kıyafeti giymemiş, askeri olmayan kişi anlamına gelen sivil sözcüğünün yaygınlaşan kullanımına uygun olarak Sivil Toplum Kuruluşu ya da Sivil Toplum Örgütü kavramları gelişmiş ve demokrasinin vazgeçilmez ögeleri olarak yerini bulmuştur. Kısaca STK adı verilen bu kuruluşlar sadece askeri olmayan değil aynı zamanda resmi kurumlar dışında kalan bir örgütlülüğü ifade eder.
Resmi kurumların işlevlerine ve amaçlarına uygun hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili sorunlara duyarlı örgütlerdir. Resmi kurumlarda bağımsız, toplumsal, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarına uygun olarak hukuki ve eğitim yönlü çalışmalar yaparlar. STK’lar kamu yararlı, kamu hizmetlerinin desteklenmesi yönündeki ücretsiz etkinlikleri  yaparlar. Demokrasinin sağlıklı yürüdüğü ülkelerde Sivil Toplum örgütlerinin etkinlikleri yüksektir.
STK’lar kâr amacı gütmez. Faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli kaynağı üye ödentileri ve bağışlar yoluyla sağlarlar.  Sendika, oda, vakıf ya da dernek adı altında örgütlenen Sivil toplum kuruluşlarının temel amacı faaliyet alanları kapsamındaki yurttaşların hak ve taleplerini dile getirmek, onların kişisel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar yaparlar.
Sivil toplum kuruluşları çoğunlukla demokratik kitle örgütleri ile karıştırılırlar. Ancak her ikisi de birbirinden temel olarak ayrılırlar. STK belirlenmiş alanlarda ve çoğunlukla güdümlü bir yapılalanlarken kitle örgütleri Anlam ve içerik bakımından kitle örgütlerinden ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı olarak çalışmaktadırlar. Buna karşın kitle örgütleri ise aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlereistemleri ve çabaları yönündeki çıkışları ile karakterizedir.
Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları için Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA), Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV), Türkiye Eğitim Vakfı(TEV) ve Tohum Otizm Vakfı’nı gösterebiliriz.
Kaynak: bilgidemeti.com/sivil-toplum-kurulusu-stk-nedir

Yorum Yazın