Siyanürün Zararları

Siyanürün zararlı etkilerinden bazılarını sıralarsak şöyledir: Siyanürün en belirleyici özelliği zehirlemektir. Siyanürün o kadar zararlıdır ki teneffüs yoluyla dahi öldürücü etki gösterir. Isıya maruz kaldığı durumda ayrışmaya başlar ve zehirli duman çıkarır. Bu zehirli dumana maruz kalmak, beyin, akciğer ve kalp üzerinde kısa sürede etki yapar, komaya ve ölüme neden olur. Yenilip, içilmesi ve dokunulması durumunda da zehirlenme etkisini hızla gösterir. Kısacası erken ölüm için birebirdir siyanür!

Siyanürün Zararları
Siyanürün Çevreye ve İnsana Zararları Çok Büyüktür.

Böylesi zehirli bir madde dünyanın hemen hemen her yerinde altın çıkarmak için kullanılmaktadır. Siyanürle altın çıkarmanın geçmişi yüzyıldır. Fakat bu en fazla, daha da geliştirildiği son 30 yılda kullanılmaya başlanmıştır. Siyanürün zararları göz önüne alındığından AB’de siyanürle altın çıkarma yöntemi standart dışı ilan edilmiştir. Ve Macaristan Çevre Bakanı’nın açıklamasına göre Romanya’da “Aurul” altın madeninde standart dışı bu zararlı “teknik”le çalışılmıştır. Ki bu “teknik” Bergama’da da öngörülen ve devlet sorum(suz)luları tarafından “sağlam” ve “zararsız” diye sunulan teknikle aynıdır.
Siyanürle altın çıkarılmasa dahi, örneğin toprağı eleme, yıkama vb. yollarla da olsa altın çıkarmanın çevreye zarar verdiği de bir başka olgudur. Örneğin bir ton altın çıkarmak için 3 milyon ton toprak işlem görmekte ve bozulmaktadır.
Tonlarca külçe altının banka mahzenlerinde depolanmasına karşın, bazı verilere göre çıkarılan altının %75’i süs eşyası için kullanılmaktadır. Sadece 1998 yılında dünya çapında süs eşyası için üretilen altının 3000 ton olduğu söylenmektedir. 6 milyar insanın 1.5 milyarının yoksulluk sınırı altında yaşadığı ve yine milyarlarca insanın kıt kanaat geçindiği bir dünyada doğaya ve çevreye zarar verdiği bilinen siyanürle altın çıkarılması bir avuç emperyalist tekelin kâr hırsı uğruna neleri göze aldıklarının sadece bir örneğidir.

Hasan Göbek

1 thought on “Siyanürün Zararları”

  1. Siyanürün çevreye zararları sözcüklerle anlatılmaz. Siyanürün insan sağlığına zararları kitaplara sığmaz. Kimyasal maddelerin doğaya zararları korkunçtur. Siyanürün etkileri burada anlatılanlardan daha korkunçtur. Hasan Göbek’e teşekkürler.

Yorumlar kapalı.