Suyun Canlılar İçin Önemi

Evrende canlılığa dair ne varsa suya ihtiyaç duyar. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler su olmadan canlılığını koruyamaz. Suyun canlılar için önemi tartışılamaz. Susuz bir ortamda canlılıktan söz etmek mümkün değildir.
Su renksiz ve kokusuzdur. Ancak deniz ve göllerde derinliklere bağlı olarak mavi, yeşil görünüm alır. Bu renkler suyun değil altındaki zeminin, yani bulunduğu yerin rengidir.  Kızılırmak örneğinde olduğu gibi topraktan karışan yabancı maddeler suya renk vermektedir. Sel suları da keza aynı şekilde aşındırdığı topraklar nedeniyle bulanık renk alır. Bununla birlikte suya karışan yabancı maddeler nedeniyle koku da olabilmektedir. İnsanlar için içme sularının renksiz ve kokusuz olduğu hali sağlıklı olandır.

Suyun Canlılar İçin Önemi: Hayat Sıvısı Su

Biyologların “hayat sıvısı” dediği su tüm canlılar için temel beslenme, enerji kaynağı olsa da önemli başka işlevleri de vardır. Bunlardan bahsetmeden önce insan organizmasının %62-67’sinin sudan ibaret olduğunu, bu suyun 2/3’ünün hücre içerisinde, geriye kalan kısmının da dokular arası sıvıda ve kanda bulunduğunu hatırlamakta fayda vardır.
Suyun Canlılar İçin Önemi nedir
Su, beslenme kaynağı olmanın ötesinde çok önemli enerji kaynağıdır. Barajlar, insanlığın başka önemli bir ihtiyacı olan elektrik enerjisi için değerli bir kaynaktır. Bitki, hayvan canlılığı, doğal çevrenin biyolojik gereksinimi olarak sürekliliğini sağlaması yanında, insanlık için sayısız faydası vardır. Bu yaşam sıvısı, tarih boyunca açık ve örtülü savşlara neden olmuştur.
Canlılar için çok büyük anlamı ve önemi olan su için insanlığın yaklaşımı kutsayısı olmuştur. “Su gibi aziz ol” sözü, suyun canlılar için önemine dair güzel bir sözdür. Bir insanın uzun süre su tüketmemesi halinde hayatını kaybedeceği kesindir. Bu sürenin 7-12 gün arası olduğu bilinmektedir. Ayrıca yeterli su tüketmeyen insanların sağlıklarının bozulduğu bilinmektedir. Sağlık ve şifa kaynağı olan su insanlık için aynı zamanda temizlenme, hijyen aracıdır. Kişisel ve çevre temizliği için su gereklidir.  Doğada uyumlu birlikteliği ile canlılığın temeli olan su, hava, ışık (güneş), canlılığın sürmesi için olmazsa olmazdır.  Hayati önemine karşın suyun kirletilmesi, ölçüsüz kullanılması çok yanlıştır.
Şelale: Suyun Görkemli Görüntüsü

Dünyamızdaki Su Kaynakları İle İlgili Bazı İstatistikler

Dünyanın toplam su rezervi  1,4 milyar km3 civarında. Bu suyun sadece % 2,5 kadarı tatlı su. Geri kalanı ise tuzlu su. Dünyadaki tatlı suların;

  •  %70 kadarı buzullarda ve dağlık bölgelerde kalıcı kar şeklinde bulunuyor. Yani kullanımımıza elverişli değil..
  • %30 kadarı yer altı suları. Derinliği 2000 metreye kadar değişen rezervuarlarda, nemli topraklarda, bataklıklarda ve kutuplardaki donmuş topraklarda bulunuyor.
  •  %0,3 civarı tatlı su göllerinde ve nehirlerinde bulunuyor.
  •  %0,0004 kadarı da atmosferde bulunuyor.

Dünyadaki tüm tatlı suların yaklaşık 200.000 km3. kadarlık kısmı kullanıma elverişli Bu da dünyadaki tüm tatlı suların %1’inden az bir miktar.
Kullanımımıza elverişli tatlı suların da, yaklaşık %70’inin sulamada, %22’sinin sanayide, %8’inin de evsel amaçlı olarak kullanıldığı bilinmekte.

Dünyamız Susuzluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Geçtiğimiz yüzyılda, Dünya nüfusu 3 kart arttı ve su tüketimi hızı, Dünya nüfus artışının iki katından fazla oldu. 2050 yılında dünya nüfusu yaklaşık 9 milyara ulaşacak. Mevcut durumda giderek artan sayıdaki bölgede kronik su sıkıntısı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu olan FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında Dünya’da 1,8 milyar kişi tümüyle su sıkıntısı yaşayacak. Dünya nüfusunun üçte ikisini susuzluk tehlikesi bekliyor. 2025 yılına fazla bir zaman kalmadı. Ciddi önlem alınmadığı taktirde, önümüzdeki yıllarda büyük bir su sıkıntısı bizleri bekliyor.
Kaynak:  https://www.bilgidemeti.com/suyun-canlilar-icin-onemi

Bir Yanıt

  1. Özgür

Yorum Yazın