Taş ve Toprak Koleksiyonu

Süs Taşları, Taş ve Toprak Koleksiyonu Yapmak

Doğada nadir bulunma derecesine göre ilgi gören süs taşları aslında kıymetli ve yarı kıymetli mineraller olarak bilinirler. Bu minerallerin kimyasal yapıları ve fiziksel dokuları ile sertlikleri farklılık gösterirler.
Kıymetli mineraller aynı zamanda, süs eşyası ve madencilik endüstrisinde ekonomik bir paya sahiptir. Bunlar süs(ziynet) eşyası olarak kullanılması yanında ısı ve elektrik iletkenliği, aşınmaya karşı dayanımı, kimyasal reaksiyonlara dayanımı ve korozyona karşı dayanımları nedeniyle endüstride de geniş olarak kulanım alanlarına sahiptir. Taş ve toprak koleksiyonu meraklıları için ülkemiz muazzam imkanlar sunuyor.
Taş ve Toprak Koleksiyonu
Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar kimyasal sitemin ve yapısına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflanmaya göre; mineral türü süs taşları, taş türü süs taşları ve taş ve mineral harici süs taşları olarak üç grupta toplanmıştır. Mineral türü süs taşlarının en önemli ve değerlileri olarak; altın, gümüş, elmas, safir, yakut sayılabilir. Taş türü süs taşlarına; mermer, dolomit, ve oniks örnek olarak verilebilir. Taş ve mineral harici süs taşlarına; inci, mercan, karakehribar ve sepiolit örnek verilebilir.
Ülkemizde kıymetli ve yarı kıymetli taşlardan ziynet eşyası olarak; altın, gümüş, Oltu taşı ve lületaşı, dekorasyon ve sanayi malzemesi olarak mermer, dolomit, traverter ve kuvars sayılabilir. Ülkemizde fazla çeşit olmasa da bulunanlarda eşsiz olma özelliğindedir.
Ülkemizde kıymetli taşlarla ilgili olarak arama ve etüt çalışmalarının istenilen düzeyde bu güne kadar yapıldığı söylenemez. Zaman zaman konu ele alınmışsa da yarım bırakılmıştır. Halbuki diğer ülkelerde kıymetli taşlardan yüzlerce ailenin geçimini sağladığı gibi, ihracat ederek de oldukça yüksek dövizler elde ettikleri bilinen bir gerçektir. Kıymetli taşların madencilik sektöründe de yerinin küçümsenmeyecek derecede olduğu bir gerçektir.
bilgidemeti.com/tas-ve-toprak-koleksiyonu/

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir